Sala Farol - „Místnost majáku“ - podpora při potížích při učení

Program „Místnost majáku“ je zaměřen na potíže při učení u jednotlivých účastníků vzdělávání. Poskytuje účastníkům vzdělávání individuální podporu prostřednictvím pravidelné výuky v malých skupinách s (dalšími) pomocnými učiteli. Účastníkům vzdělávání, u nichž byly zjištěny potíže při učení, je poskytnut individuální studijní plán, který jim pomáhá při dosahování studijních cílů.

Program je zaměřen na potíže při učení u jednotlivých účastníků vzdělávání. Potížemi při učení se zabývají pomocní učitelé. Potíže při učení jsou u žáků zjišťovány třídním učitelem na základě hodnocení během a na konci každého pololetí. O potřebě podpory rozhoduje třídní učitel, pomocný učitel a nepedagogický pracovník, např. psycholog nebo sociální pracovník, kteří studentům vypracovávají individuální studijní plán.

Toto opatření představuje v podstatě opatření zaměřené na podporu účastníků vzdělávání s potížemi při učení. Během plánování časového rozvrhu „podpory studia“ a nabízení dodatečné podpory (které jsou součástí běžné základní úrovně) jsou žáci seskupeni do skupin po 2–4 a odděleni od zbytku třídy, aby mohli plnit specifičtější úkoly. Společně se sledováním a hodnocením vývoje každého žáka je nástrojem sloužícím k realizaci tohoto opatření individuální studijní plán. Opatření je prováděno třídním učitelem, pomocným učitelem a nepedagogickým pracovníkem a je co nejvíce individualizované.

Předpokládané studijní výsledky jsou uspořádány do balíčků a jsou popsány způsobem, který umožňuje studentům posoudit sebe sama (sebehodnocení a samoregulaci). Když dosáhnou jedné úrovně, mohou postoupit na další úroveň.

Na úrovni oborů je sledován vývoj každého studenta v souvislosti se specifickými dovednostmi, které jsou předmětem opatření. Rovněž se sleduje počet podpůrných sezení, která každý žák absolvuje.

Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář