Vyšší střední škola je pro mě - opatření LYCAM ve Francii

Opatření LYCAM (Lycee, ca m‘ interesse) je ve Francii využíváno zaměstnanci a výchovnými poradci v rámci prevence předčasného odchodu ze vzdělávání. Opatření LYCAM je založeno na dotazníku vypracovaném za preventivním účelem, který umožňuje včasnou identifikaci studentů, kteří s největší pravděpodobností odejdou ze vzdělávání. Umožňuje také přijmout odpovídající opatření v závislosti na povaze potřebné podpory.

Opatření LYCAM bylo vyvinuto v 90. letech 20. století v Kanadě a začalo se používat ve Francii na počátku 21. století. Několik vzdělávacích orgánů („akademií“) jej převzalo a využívají ho zaměstnanci a výchovní poradci jako nástroj v rámci prevence předčasného odchodu ze vzdělávání v mnoha zařízeních.

Opatření LYCAM je založeno na dotazníku vypracovaném pro preventivní účely. To umožňuje včasnou identifikaci studentů středních škol, kteří s největší pravděpodobností odejdou ze vzdělávání, a umožňuje přijmout odpovídající opatření v závislosti na povaze potřebné podpory. Dotazník byl sestaven na základě 7 aspektů:

  • postoj rodiny ke škole (role rodiny ve vzdělávání svých dětí),
  • studijní projekty škol (projekty související se studiem, zájem o školu, výše ambic),
  • studijní úspěchy (sebehodnocení žáka, pokud jde o jeho schopnosti pracovat a studijní úspěchy),
  • sebevědomí (ve vztahu ke studijním úspěchům),
  • špatná školní docházka (postoje a chování týkající se školní docházky, respektování nebo nerespektování školního řádu středních škol),
  • potřeba podpory učitelů (kvalita vztahů mezi žákem a pedagogy),
  • zájem o školu (zájem žáků o vzdělání a školní život).

Vyplnění dotazníku trvá 20–30 minut. Účelem tohoto sběru údajů je řešit potíže, motivaci a osobní postoje u žáků středních škol. Rozpoznání příčin může být provedeno individuálně nebo kolektivně. Výchovný poradce, coby odborník, se plně podílí na analýze výsledků.

Tento nástroj těží ze zaměření svých otázek na faktory přímo související s kontextem školy. Odpovědi jsou proto pro zaměstnance velmi důležité.

Nástroj rovněž prostřednictvím dotazování studentů a tím, že je přiměje přemýšlet o intenzitě svých pocitů, studenty podporuje, aby uvažovali o vlastních řešeních. Jedná se o nástroj zaměřený na určování postavení studenta v kontextu školního života. Není to nástroj zaměřený na hodnocení úrovně dovedností a znalostí, ale doplňuje nástroje, které jsou již používány.

Opatření k nápravě, jako jsou například diskusní skupiny nebo podpůrné semináře, jsou přijímána na základě příslušných výsledků.

Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :