BRITSKÁ SMLOUVA PRO MLADÉ (UK_YOUTH CONTRACT)

Projekt UK Youth Contract ve Velké Británii se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 16 do 17 let, kteří jsou ohroženi tím, že se stanou NEET (nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy). Tři klíčové cíle: Cíl 1: hlavním cílem programu je poskytovat podporu mladým lidem ve věku od 16 do 17 let, které jsou NEET a které jsou ohroženy dlouhodobou ztrátou možnosti se vzdělávat, absolvovat odbornou přípravu nebo získat zaměstnání s odbornou přípravou a tento stav si udržet. Cíl 2: zvyšovat zkušenosti a kvalifikaci u mladých lidí tak, aby měli příležitost pokračovat ve vzdělávání a úspěšně si najít práci, čímž se sníží podíl nezaměstnaných v dospělém věku. Cíl 3: posuzovat metody poskytování místní pomoci a platby v závislosti na výsledcích, zvyšovat efektivitu těchto modelů a rozvíjet osvědčené postupy.

Organizace zapojené do programu mohou program podpory navrhovat a přizpůsobovat podle potřeby tak, aby se mohli schopní mladí lidé zapojovat do denní formy vzdělávání, učňovské přípravy nebo získat zaměstnání s odbornou přípravou na pracovišti. Dostávají platby v závislosti na výsledcích.

Tyto organizace mohou obdržet platby ve výši až 2 200 GBP na každou mladou osobu. Výše závisí na tom, jak úspěšně pomáhají mladým lidem v dosahování pozitivních výsledků. Mezi tyto výsledky patří: zapojení do denní formy vzdělávání nebo odborné přípravy, zapojení do učňovské přípravy nebo získání zaměstnání s odbornou přípravou na pracovišti v minimální délce 280 hodin akreditované výuky za rok a zapojení do rozvolněného studia a odborné přípravy, včetně zajištění opětovného zapojení alespoň na 7 hodin týdně.

Poskytovatelé obdrží další platby za udržení ve vzdělání, tj. bude-li mladá osoba nepřetržitě zapojena do denní formy vzdělávání nebo odborné přípravy po dobu alespoň 5 z 6 měsíců, a získá tak akreditovanou kvalifikaci, v případě nepřetržitého zapojení do učňovské přípravy po dobu alespoň 5 z 6 měsíců, nebo setrvání v zaměstnání na plný úvazek s rozvolněnou odbornou přípravou po dobu nejméně 5 z 6 měsíců, které odpovídají nejméně 280 hodinám vzdělávání ročně (přibližně jednomu dni v týdnu). 

Typ
Ověřený postup
Země
Velká Británie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář