SYSTÉM DVOU UČITELŮ V DÁNSKU

Výzkumní pracovníci z Univerzity Aarhus v Dánsku společně se společností Ramboll Management Consulting provedli jménem Ministerstva školství rozsáhlou randomizovanou studii – první svého druhu v Dánsku. Tato studie zkoumala účinky tří typů systémů se dvěma učiteli ve třídě a jejich dopad na pokrok studentů, jejich pohodu a účast ve školách. Výsledky ukazují, že všechny tyto tři typy systémů se dvěma učiteli mají určité kladné účinky – ale různé povahy.

Studie provedená Univerzitou Aarhus se zaměřila na zkoumání účinků tří typů systémů se dvěma učiteli ve třídě a jejich dopad na studenty.  Mezi tyto tři různé přístupy patří:

  1. Klasický přístup se dvěma učiteli, kdy se učitel coby odborně vzdělaná osoba účastní přípravy a výuky stávajícího učitele.
    2. Využití jiné osoby, která nemá diplom z pedagogické fakulty a má méně času na přípravu, ale která je do vyučování ve třídě zapojena ve větším rozsahu, než je tomu u tradičního systému dvou učitelů.
    3. Odborný lektor se specifickými dovednostmi, který se čas od času zapojuje do výuky a koučuje stávajícího učitele.

Dovednosti žáků byly posuzovány prostřednictvím národních zkoušek z dánského jazyka a matematiky konaných před provedením studie a po něm. Pohoda u žáků byla dále posuzována prostřednictvím dotazníkového průzkumu konaného rovněž před provedením a po provedení studie.

Další dotazníkový průzkum mezi řediteli škol týkající se začleňování do školy se zabýval tím, zda měl systém dvou učitelů dopad na obsah a rozsah vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zda žákům poskytoval podporu. Další tři dotazníkové průzkumy se zaměřily na realizaci a monitorování u ředitelů škol, učitelů a dalších osob zapojených do systému dvou učitelů. Účelem těchto průzkumů bylo získat informace o tom, jak škola zavedla systém dvou učitelů, a o tom, do jaké míry se zúčastněným školám podařilo naplnit očekávání ohledně minimálních požadavků. Tyto dotazníkové průzkumy se rovněž uskutečnily před provedením a po provedení studie.

Z celkového pohledu tato studie poskytuje informace o tom, jak mohou různé systémy dvou učitelů různými způsoby podle potřeby pomáhat v jednotlivých třídách, školách nebo obcích.  

Typ
Ověřený postup
Země
Dánsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :