PROSTOR PRO RODIČE VE ŠKOLÁCH

Stejně jako v některých jiných zemích poskytují i školy ve Francii prostor pro rodiče. To rodičům umožňuje setkávat se, účastnit se vzdělávacích aktivit, lépe porozumět škole a rozvíjet svoje vztahy se zaměstnanci školy.

Zákon ze dne 8. července 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) vytvořil právní základ pro zřízení vyhrazené místnosti pro rodiče (Espace parents) ve všech školách.

Jsou uvedeny dva příklady škol, které nabízejí vyhrazený prostor pro rodiče. Prvním příkladem je základní škola „Les Géraniums“ v Lyonu, která už přibližně 15 let nabízí „prostor pro setkávání s rodiči“ (Lieu Accueil Parents, LAP). LAP je fyzický prostor, který je pro rodiče přístupný během vyučování. Jeho hlavním cílem je:

 • přispět ke zlepšení vztahu mezi rodiči a učiteli,
 • změnit vzájemné negativní vnímání,
 • podporovat spolupráci a zapojení rodičů do různých školních aktivit.

V LAP je k dispozici po dobu osmi hodin týdně sociální pracovník, který pro rodiče zajišťuje pravidelné činnosti, například setkání zaměřená na konkrétní otázky s cílem informovat je o fungování francouzského vzdělávacího systému, za účelem setkání s dalšími učiteli a výměn s městskými sociálními a zdravotnickými službami ohledně vzdělání jejich dětí. Rodičům je rovněž poskytována podpora od zaměstnanců školy (ředitele, učitelů).

Rodiče mohou LAP navštívit kdykoli a místnost je využívána samotnými rodiči jako místo pro setkávání, diskuze, sdílení zkušeností zaměřené na jejich roli rodiče školou povinných dětí a poskytování si vzájemné podpory. K dispozici je i dětský koutek pro rodiče, kteří pečují o malé děti. V místnosti jsou rovněž k dispozici knihy, informace o školním řádu a činnostech, jakož i o kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivitách v této oblasti. S pomocí sociálního pracovníka se místnost využívá k pořádání debat o školních záležitostech (např. o tom, jak funguje škola) nebo k pořádání setkání s externími specialisty (např. členy sítě asistentů pedagogů pro žáky s potížemi při učení, sociálními pracovníky nebo zdravotnickým personálem). Byla rovněž vypracována řada opatření, v rámci nichž se rodiče mohou více zapojit do života školy, například semináře zaměřené na pečení a prodeje koláčů za účelem financování školních aktivit, příprava tašek pro žáky, aby si mohli zapůjčit knihy ze školní knihovny (aktivita, která rovněž zvýšila a zvyšuje povědomí o významu čtení) a loutkové představení, které rodiče pořádají a předvádějí pro žáky škol.

Na střední škole Collège Schoelcher, která se nachází rovněž v Lyonu, byl vytvořen „Espace Accueil Parents“. Místnost je přístupná rodičům dětí, které navštěvují jednak tuto střední školu, ale i kteroukoli z pěti základních škol v okolí, a je zde přítomen stejný sociální pracovník, který působí i v LAP na základní škole Les Géraniums. To rodičům usnadňuje zapojení se do aktivit této místnosti, neboť již byli zvyklí navštěvovat podobné místo na základní škole.
Cílem prostoru pro rodiče je podporovat integraci rodin, zajišťovat aktivity na podporu lepšího povědomí o střední škole a jejím fungování, podporovat poradenství pro studenty a republikánské hodnoty a občanství. V prostoru pro rodiče probíhá řada aktivit. Patří sem:

 1. jazykové kurzy pro dospělé (francouzština jako druhý jazyk) pro skupiny od úplných začátečníků po skupiny připravující se na studium na univerzitě. Tento kurz umožňuje rodičům:
 • zlepšit se ve francouzštině (rozumět, mluvit, číst a psát), aby byli schopni lépe porozumět dokumentům v písemné formě týkajícím se vzdělávání svých dětí a účastnit se debat s učiteli,
 • dozvědět se, jak funguje škola a jaké má cíle a zlepšit spolupráci s učiteli,
 • porozumět, jak funguje vzdělávací systém, aby byli schopni dohlížet na vzdělávání svých dětí,
 • porozumět principům a hodnotám republiky a jejich uplatňování ve francouzské společnosti.

Kurzy mají tento charakter:

 • 5 skupin po 12–15 osobách, vyučovaných externími zaměstnanci, kteří dosáhli akademického titulu ve francouzštině jako cizím jazyku, nebo učiteli středních škol,
 • celková délka kurzu v průběhu školního roku je 120 hodin (minimálně 60 hodin), v následujícím roce je možné opětovné zapsání do kurzu, maximálně však kurz trvá 3 roky,
 • možná příprava na základní zkoušku ve francouzském jazyce (DILF) a zkoušku z francouzských studií na úrovni A1 (DELF A1), zkoušky však nejsou nijak finančně dotovány,
 • jsou pro účastníky zdarma.
 1. Aktivity zaměřené na zdravotní tématiku:
 • přednáška od dietetika se seminářem zaměřeným na vaření,
 • seminář „fitness pro matky“,
 • seminář zaměřený na poskytování první pomoci.
 1. Občanský seminář: v rámci tohoto semináře spolupracují rodiče na vydávání novin zaměřujících se na problémy týkající se občanské výchovy – např. na používání mobilních telefonů ve škole, vývoj situace v okolí, kvalitu výuky a úspěchy studentů po dostudování střední školy, chování studentů, když dostudují základní nebo střední školu.
 2. Doučování (zajišťované často středoškolskými učiteli dobrovolně), které pokrývá úvod do témat, jako je angličtina, španělština, němčina a informační technologie (IT).
Typ
Ověřený postup
Země
Francie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :