MOBILNÍ SKUPINY

Mobilní skupiny byly vytvořeny proto, aby školám pomáhaly řešit řadu faktorů, které mohou vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání. Služby „mobilních skupin“ vyhledávají řídící orgány škol a mohou se týkat: špatné školní docházky a předčasného ukončování školní docházky; problémů s chováním; konfliktů mezi dospělými; školení pedagogických pracovníků a pomoci studentům, zaměstnancům a členům vedení škol. U složitějších situací mohou „mobilní skupiny“ rozhodnout o přenechání případu vhodnějším subjektům.

„Mobilní skupiny“ představují pro školu externě poskytovanou službu. „Mobilní skupina“ může svou činnost vyvíjet pouze v oblasti povinného vzdělávání na území Valonsko-bruselské federace a na písemnou žádost školy. V závislosti na řešených problémech přijímá „mobilní skupina“ různá opatření: u špatné školní docházky se pořádají setkání s rodinou za účelem zvýšení povědomí o důležitosti vzdělání a v případě konfliktů a napětí ve škole se využijí techniky mediace a řešení konfliktů.

„Mobilní skupiny“ se mohou opírat o širokou škálu odborníků a jsou obvykle složeny z bývalých učitelů, psychologů, odborníků na prevenci kriminality atd. V závislosti na dané situaci se mohou „mobilní skupiny“ rozhodnout, zda budou vykonávat činnost jednotlivě, nebo ve skupinách (s dospělými osobami i dětmi).

Typ
Ověřený postup
Země
Belgie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář