Dialogická literární setkávání INCLUDE-ED

Dialogická literární setkávání (DLS) představují jedno z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-ED. Využívají se ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech po celém světě. DLS jsou dialogickou čtecí aktivitou založenou na dvou principech: čtení klasické literární knihy (jako například Romeo a Julie, Odyssea, Don Quijote) a následné sdílení významů, interpretací a úvah s dialogickou metodikou učení. Zapojit se mohou děti i jejich rodinní příslušníci. Tento příklad umožňuje porozumět DLS i výsledkům jejich praxe.

Dialogická literární setkávání (DLS) představují jedno z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-EDStrategie vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost v Evropě (Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011). Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které přispívají k překonání nerovností a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména se zaměřením na ohrožené a marginalizované skupiny. Úspěšná vzdělávací opatření, která podporují vzdělávání ohrožených žáků, zahrnují univerzální součásti, které se ukázaly jako využitelné ve velmi rozmanitých souvislostech, vedoucích k dosažení úspěchu ve vzdělávání. DLS se využívají ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech po celém světě.

Důležitost čtení je ve společnosti nesporná. Vzhledem k tomu, že čtení představuje základní dovednost pro další učení, bude studentům, kteří s ním mají potíže, nevyhnutelně způsobovat vážné potíže i v jiných oborech. Dobré dovednosti v oblasti čtení naopak usnadňují zvládání ostatních oblastí vzdělávacího programu a obecněji snižují riziko opakování ročníků a předčasného ukončení studia na střední škole. Potíže se čtením jinými slovy souvisejí s vyšší mírou špatného prospěchu, odloučení, předčasného odchodu ze vzdělávání a nerovností v oblasti vzdělávání. To se především týká různých menšin, jako jsou přistěhovalci nebo romští studenti, kteří jsou velmi často oddělováni v rámci formálních a neformálních postupů, v různých školních souvislostech a rovněž v rámci školy, do které jsou již zapsáni.

V souladu s důkazy plynoucími z pedagogické vědy, konkrétně v oblasti čtení, zvyšují DLS množství a kvalitu interakcí všech studentů prostřednictvím dialogického přístupu k učení. Podle teorie dialogického učení dosahují účastníci vzdělávání hlubokého porozumění předmětu při zapojení do procesu osobní a sociální transformace prostřednictvím dialogů, které jsou rovnostářské, uznávají kulturní inteligenci každého člověka a vycházejí z ní. Dialogické učení usiluje o transformaci, posiluje nástrojový rozměr dialogu, je založeno na solidaritě, představuje zdroj tvorby významu a podporuje rovnocennou hodnotu různých prostředí.

DLS mohou být využita jako nezávislá praxe, jsou však rovněž zaváděna ve školách jako „vzdělávací společenství“ společně s dalšími úspěšnými vzdělávacími opatřeními, jako jsou například interaktivní skupiny a rodinné vzdělávání. „Vzdělávací společenství“ představují projekt založený na celoškolním zásahu prostřednictvím úspěšných vzdělávacích opatření za účelem zabránění předčasnému odchodu ze vzdělávání a zlepšení fungování školy a sociální soudržnosti. Zlepšení dosažená v těchto školách vedla Evropskou komisi a Radu Evropy k tomu, aby doporučily školy jako „vzdělávací společenství“ jako jeden z přístupů pro snížení předčasného odchodu ze vzdělávání a zlepšení výsledků učení.

Díky úspěšným vzdělávacím opatřením představeným na dvou mezinárodních konferencích v Evropském parlamentu v Bruselu své výsledky zlepšily tisíce dětí z celé Evropy a zvýšily tak svou možnost úspěšně pokračovat ve svých studiích. Sociální a politické dopady tohoto projektu byly důvodem, proč ho Evropská komise zařadila do seznamu 10 nejlepších výzkumných projektů s nejvyšším přínosem v Evropě; projekt INCLUD-ED je jediným projektem ze sociálně-ekonomických a humanitních oborů, který byl do seznamu zařazen.

Typ
Ověřený postup
Země
Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)