Dialogická literární setkávání INCLUDE-ED

Dialogická literární setkávání (DLS) představují jedno z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-ED. Využívají se ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech po celém světě. DLS jsou dialogickou čtecí aktivitou založenou na dvou principech: čtení klasické literární knihy (jako například Romeo a Julie, Odyssea, Don Quijote) a následné sdílení významů, interpretací a úvah s dialogickou metodikou učení. Zapojit se mohou děti i jejich rodinní příslušníci. Tento příklad umožňuje porozumět DLS i výsledkům jejich praxe.

Dialogická literární setkávání (DLS) představují jedno z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-EDStrategie vzdělávání pro inkluzi a sociální soudržnost v Evropě (Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011). Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které přispívají k překonání nerovností a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména se zaměřením na ohrožené a marginalizované skupiny. Úspěšná vzdělávací opatření, která podporují vzdělávání ohrožených žáků, zahrnují univerzální součásti, které se ukázaly jako využitelné ve velmi rozmanitých souvislostech, vedoucích k dosažení úspěchu ve vzdělávání. DLS se využívají ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech po celém světě.

Důležitost čtení je ve společnosti nesporná. Vzhledem k tomu, že čtení představuje základní dovednost pro další učení, bude studentům, kteří s ním mají potíže, nevyhnutelně způsobovat vážné potíže i v jiných oborech. Dobré dovednosti v oblasti čtení naopak usnadňují zvládání ostatních oblastí vzdělávacího programu a obecněji snižují riziko opakování ročníků a předčasného ukončení studia na střední škole. Potíže se čtením jinými slovy souvisejí s vyšší mírou špatného prospěchu, odloučení, předčasného odchodu ze vzdělávání a nerovností v oblasti vzdělávání. To se především týká různých menšin, jako jsou přistěhovalci nebo romští studenti, kteří jsou velmi často oddělováni v rámci formálních a neformálních postupů, v různých školních souvislostech a rovněž v rámci školy, do které jsou již zapsáni.

V souladu s důkazy plynoucími z pedagogické vědy, konkrétně v oblasti čtení, zvyšují DLS množství a kvalitu interakcí všech studentů prostřednictvím dialogického přístupu k učení. Podle teorie dialogického učení dosahují účastníci vzdělávání hlubokého porozumění předmětu při zapojení do procesu osobní a sociální transformace prostřednictvím dialogů, které jsou rovnostářské, uznávají kulturní inteligenci každého člověka a vycházejí z ní. Dialogické učení usiluje o transformaci, posiluje nástrojový rozměr dialogu, je založeno na solidaritě, představuje zdroj tvorby významu a podporuje rovnocennou hodnotu různých prostředí.

DLS mohou být využita jako nezávislá praxe, jsou však rovněž zaváděna ve školách jako „vzdělávací společenství“ společně s dalšími úspěšnými vzdělávacími opatřeními, jako jsou například interaktivní skupiny a rodinné vzdělávání. „Vzdělávací společenství“ představují projekt založený na celoškolním zásahu prostřednictvím úspěšných vzdělávacích opatření za účelem zabránění předčasnému odchodu ze vzdělávání a zlepšení fungování školy a sociální soudržnosti. Zlepšení dosažená v těchto školách vedla Evropskou komisi a Radu Evropy k tomu, aby doporučily školy jako „vzdělávací společenství“ jako jeden z přístupů pro snížení předčasného odchodu ze vzdělávání a zlepšení výsledků učení.

Díky úspěšným vzdělávacím opatřením představeným na dvou mezinárodních konferencích v Evropském parlamentu v Bruselu své výsledky zlepšily tisíce dětí z celé Evropy a zvýšily tak svou možnost úspěšně pokračovat ve svých studiích. Sociální a politické dopady tohoto projektu byly důvodem, proč ho Evropská komise zařadila do seznamu 10 nejlepších výzkumných projektů s nejvyšším přínosem v Evropě; projekt INCLUD-ED je jediným projektem ze sociálně-ekonomických a humanitních oborů, který byl do seznamu zařazen.

Typ
Ověřený postup
Země
Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Pre-school; Primary; Secondary
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář