POTHOLES -– INICIATIVA ZAMĚŘENÁ NA ZAPOJENÍ RODIČŮ V IRSKU

Iniciativa POTHOLES je skvělým příkladem škol v Irsku, které oslovují rodiny na okraji společnosti jinými než tradičními formálními způsoby zapojování. Iniciativa POTHOLES vznikla v lednu roku 2011 s cílem pomoci rodičům s odlišným zázemím a kulturou setkat se s dalšími rodiči ze své vlastní školy a obdobných škol za účelem sdílení zkušeností. Hlavním cílem je zapojit rodiče, kteří se mohou cítit izolovaně nebo nemusí znát školský systém, do školních aktivit a rozhodnutí a představit jim řadu vzdělávacích příležitostí.

Jedná se o skupinu založenou v lednu roku 2011 koordinátory Systému pro spolupráci v rámci školních komunit (HSCL) tří středních škol ve West Tallaght: Komunitní školy Killinarden, Komunitní školy Mount Seskin a Komunitní školy St. Aidan. 

Skupina pořádá pro rodiče každých 4–6 týdnů výlety na místa historického, společenského nebo politického významu. Výlety jsou plně hrazeny z rozpočtu HSCL. Každá škola obvykle zapojuje 8–10 rodičů. Výlety jsou zpravidla půldenní, což umožňuje rodičům vracet se včas, aby mohli vyzvednout své mladší děti ze školy. Místa určení se musejí nacházet ve vzdálenosti hodiny jízdy od Tallaght. Na konci roku se pořádá celodenní výlet s podrobnějším programem. Na konci výletu se obvykle podává lehký oběd. Pro každý výlet jsou zajištěny průvodcovské služby a rodičům jsou poskytovány určité základní informace nebo historické údaje a materiály ke čtení, které si mohou vzít s sebou domů.

Iniciativa POTHOLES získala v roce 2012 ocenění od hrabství Jižní Dublin v oblasti sociálního začleňování (South Dublin County Social Inclusion Award). K dnešnímu dni se již uspořádalo 17 výletů, především do muzeí nebo jiných kulturních a přírodních lokalit.

Cíle a výsledky skupiny

  • Poskytnout pracovně vytíženým rodičům příjemně a dobře strávený den volna
  • Pomáhat rodičům z různých prostředí a kultur setkávat se s dalšími rodiči z jejich vlastních a obdobných škol a vyměňovat si zkušenosti
  • Všichni rodiče se snaží pozvat další, zejména rodiče, kteří se cítí izolovaně, deprimovaně nebo osamoceně, na další výlet a informovat je o výhodách zapojení do skupiny
  • Poskytnout dospělým osobám zábavné a uvolněné učební prostředí
  • Představit rodičům další možnosti a iniciativy, které mohou školy poskytovat
  • Rodiče mohou vzít své děti na místa, která navštívili v rámci iniciativy POTHOLES, a rovněž doprovázet učitele při hlavních vzdělávacích výletech se studenty a poskytovat jim podporu
  • Utvořit hlavní skupinu rodičů střední školy Tallaght, kteří budou pořádat aktivity pro ostatních rodiče
  • V případě zájmu budou mít rodiče možnost získat nebo dokončit formální vzdělávání
  • Iniciativa POTHOLES umožní školám mít skupinu rodičů, kterou budou moci konzultovat, která jim pomůže zřizovat výbory nebo u níž mohou hledat radu
  • Iniciativa POTHOLES zvýší důvěru rodičů při jejich jednání se školou a přinese pozitivnější výsledky, pokud jde o vzdělávání jejich dětí.

 

Budoucnost

Tato skupina měla velký úspěch. Rodiče si oblíbili dny trávené na výletech a u mnoha rodičů se cíle podařilo naplnit. Rodiče jsou povzbuzováni a zapojováni do každého aspektu skupiny a jen málo z nich, pokud vůbec někteří, si výlet nechají ujít. Členové jsou toho názoru, že se učí příjemným a snadným způsobem. Získávají kontakty a vyměňují si informace týkající se podpory, služeb a společenských příležitostí v komunitě. Někteří rodiče dokonce prohlašují, že jim skupina změnila život. Mnoho rodičů se v současné době každý týden setkává ve škole a nad šálkem čaje si povídají o různých záležitostech.

Skupinu nyní řídí a organizují rodiče. Kromě toho se začali každý týden setkávat za účelem shromáždění fotek a popisků, které by shrnovaly historii, fungování a výhody, které skupina svým členům poskytuje. Mnoho rodičů uvedlo, že v rámci tohoto projektu poprvé po dlouhé době zase měli možnost něco napsat a otevřeně hovořit o svých životech s ostatními rodiči. Tato skupina rovněž představuje pro mnoho rodičů platformu, v rámci které mají přístup k dalším kurzům, aktivitám, výborům, službám nebo příležitostem nabízeným v rámci školy nebo komunity, do níž patří, a mohou se nich zapojit.

Školy v současné době na pořádání těchto výletů vynakládají přibližně 900 EUR ročně. Tento model by mohl fungovat v jakékoli oblasti, je jednoduchý a představuje velký přínos pro jednotlivce, rodiny, komunitu i školy.

Typ
Ověřený postup
Země
Irsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář