KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI ŽÁKŮ OHROŽENÝCH PŘEDČASNÝM UKONČENÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A PŘEDČASNÝM ODCHODEM ZE VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace UNICEF v Srbsku a organizace občanské společnosti Středisko pro politiku vzdělávání za podpory Ministerstva školství, vědy a technologického rozvoje Republiky Srbsko realizovala projekt „Boj proti předčasnému odchodu ze vzdělávání v Srbsku“.

Cílem projektu bylo přispět ke snížení předčasného ukončování školní docházky a předčasného odchodu ze vzdělání u dětí a mladých lidí. Má stanovená kritéria (ukazatele) předčasného odchodu ze vzdělávání, která mohou být využívána zaměstnanci škol při monitorování ohrožených žáků a předcházení předčasnému ukončování školní docházky.

V tomto projektu jsou studenti (ve věku od 7 do 19 let) ohrožení předčasným ukončením školní docházky (cílová skupina) identifikováni podle následujících kritérií: 

  1. Školní docházka. Ukazatele: a) špatná školní docházka; b) sezónní školní docházka.
  2. Akademická praxe a studijní výsledky. Ukazatele: a) nízké dosažené vzdělání; b) opakování ročníku / pozdní zápis do školy; c) několik přestupů mezi školami.
  3. Chování. Ukazatel: a) špatné chování, agresivní chování.
  4. Zapojení rodičů. Ukazatele: a) nedostatečná podpora ze strany rodiny; b) nedostatečné zapojení rodiny do instituce.
  5. Zapojení studentů. Ukazatele: a) nedostatečné sociální zapojení ve škole; b) nedostatečné akademické zapojení ve škole; c) průběh předčasného odchodu ze vzdělávání.
  6. Individuální faktory a faktory sociální zranitelnosti. Ukazatele: a) nedostatečná znalost srbského jazyka a přistěhovalecký původ, b) vysoká mobilita rodiny; c) náhlá změna rodinné situace; d) ekonomické potíže; e) nedostatečná finanční podpora na vzdělávání (např. na školní potřeby, dopravu apod.); f) zneužívání návykových látek dítětem nebo rodinnými příslušníky; g) dosavadní průběh předčasného odchodu ze vzdělávání v rodině (zejména mezi sourozenci); h) zkušenosti se šikanou a násilím; i) zkušenosti s diskriminací nebo segregací (děti se speciálními vzdělávacími potřebami, příslušníci etnických menšin atd.); j) začlenění nebo opětovné začlenění do instituce po dlouhodobé hospitalizaci nebo umístění v rezidenčním zařízení (děti se speciálními potřebami nebo mladiství pachatelé), k) děti, které měly potíže se zákonem, l) vzdálenost domova od školy a/nebo navštěvování zvláštních tříd.
Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Srbsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :