INTERAKTIVNÍ SKUPINY INCLUD-ED

Interaktivní skupiny jsou jedním z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-ED. Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které přispívají k překonání nerovností a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména se zaměřením na ohrožené a marginalizované skupiny. Interaktivní skupiny se využívají ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech. Znamenají seskupování studentů ve třídě do malých heterogenních skupin, přičemž každé z nich poskytuje podporu dospělá osoba. Každá z těchto skupin sestává z přibližně čtyř nebo pěti studentů seskupených heterogenním způsobem, pokud jde o úroveň schopností, pohlaví, kulturu, jazyk a etnickou příslušnost. Tento příklad umožňuje porozumět interaktivním skupinám i výsledkům jejich praxe.

Interaktivní skupiny jsou jedním z úspěšných vzdělávacích opatření identifikovaných ve výzkumném projektu INCLUD-ED: Strategie vzdělávání pro začlenění a sociální soudržnost v Evropě (Evropská komise, 6. rámcový program, 2006–2011). Projekt INCLUD-ED analyzoval vzdělávací strategie, které přispívají k překonání nerovností a podporují sociální soudržnost, a ty, které vedou k sociálnímu vyloučení, zejména se zaměřením na ohrožené a marginalizované skupiny. Úspěšná vzdělávací opatření, která podporují vzdělávání ohrožených žáků, zahrnují univerzální součásti, které se ukázaly být využitelné ve velmi rozmanitých souvislostech, vedoucích k dosažení úspěchu ve vzdělávání. Interaktivní skupiny se využívají ke zlepšení vzdělávání dětí a mládeže v různých kontextech po celém světě.

Teoretický rámec, z něhož interaktivní skupiny vycházejí, se odchyluje od rozsáhlé vědecké literatury, která poukazuje na negativní dopad seskupování na učení, očekávání a sebeúctu studentů, možnost učit se od vrstevníků a přesunout se do skupin vyznačujících se vyššími schopnostmi, zejména pokud jde o ohrožené studenty, a navíc jsou studenti vystaveni potřebě násobit a diverzifikovat interakce. V souladu s osvědčenými postupy pedagogických věd interaktivní skupiny zahrnují a podporují množství i kvalitu interakcí všech studentů s dialogickým přístupem k učení. Podle teorie dialogického učení dosahují účastníci vzdělávání hlubokého porozumění znalostem týkajícím se předmětu a zapojují se do procesu osobní a sociální transformace prostřednictvím dialogů, které jsou rovnostářské, uznávají kulturní inteligenci každého člověka a vycházejí z ní, usilují o transformaci, podporují nástrojový rozměr dialogu, jsou založeny na hodnotě solidarity, představují zdroje tvorby významu a zohledňují a podporují rovnocennou hodnotu různých prostředí. Interaktivní skupiny tak dosahují zapojení všech, kteří přímo či nepřímo ovlivňují učení a rozvoj žáků, včetně učitelů, příbuzných, přátel, sousedů, členů sdružení a sousedských organizací a místních dobrovolníků.

Interaktivní skupiny mohou být využívány jako nezávislá praxe, jsou však rovněž zaváděny ve školách jako vzdělávací společenství společně s dalšími úspěšnými vzdělávacími opatřeními, jako jsou například dialogická literární setkávání a rodinné vzdělávání. „Vzdělávací společenství“ představují projekt založený na celoškolním zásahu za účelem zabránění předčasnému odchodu ze vzdělávání a zlepšení fungování školy a sociální soudržnosti. Zlepšení dosažená v těchto školách vedla Evropskou komisi a Radu Evropy k tomu, aby doporučily školy jako „vzdělávací společenství“ pro snížení předčasného odchodu ze vzdělávání a zlepšení výsledků učení.

Typ
Ověřený postup
Země
Albánie; Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rumunsko; Severní Makedonie; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Turecko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)