Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENhancing Teacher REsilience in Europe – ENTREE)

Cílem projektu Zlepšování psychické odolnosti učitelů v Evropě (ENTREE) je umožnit mladým evropským učitelům vylepšit si psychickou odolnost vůči narůstajícím nárokům rychle se měnícího školského prostředí. Projekt byl zahájen v roce 2014 a poskytuje různorodé vzdělávací příležitosti a nástroje pro učitele, a to jak on-line, tak osobní formou; je podporován týmem mezinárodních odborníků z pěti evropských zemí (České republiky, Německa, Irska, Malty, Portugalska) a Austrálie. Projekt ENTREE se zaměřuje na odolnost učitelů jakožto na „proces, schopnost či výsledek pozitivní adaptace a vytrvalého profesního odhodlání a růstu tváří v tvář náročným okolnostem“. Učitelé jsou podporováni, aby vycházeli z osobních, profesních i sociálních zdrojů, „dali se dohromady“ a aby se jim dařilo po profesní i osobní stránce a pociťovali spokojenost s prací, měli zdravou sebedůvěru, zažívali osobní pohodu a vytrvale se věnovali své profesi.

Typ
Ověřený postup
Země
Dánsko; Irsko; Malta; Portugalsko; Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :