Salas de Vidro: uvnitř prosklených místností a mimo ně

Opatření „Uvnitř prosklených místností a mimo ně“ se v Portugalsku zaměřuje na zajišťování aktivit na úrovni nejbližší dětem za účelem zapojení romských dětí do předškolního vzdělávání a poskytnutí podpory jejich rodinám. Tyto aktivity probíhají na čerstvém vzduchu – a to na ulici. Myšlenkou opatření je, že mezi školou, dětmi a jejich rodinami existuje otevřený a transparentní vztah. Tomuto opatření zajišťuje podporu ve spolupráci se školou multidisciplinární tým odborníků.

Opatření „Uvnitř prosklených místností a mimo ně“ (Aquém e além das salas de vidro) bylo zahájeno v letech 2009/10 v rámci rozvoje aktivit předškolního vzdělávání probíhajících v romských oblastech. Myšlenka opatření spočívá v tom, že aktivity probíhaly „na čerstvém vzduchu“ v samém centru oblasti – jakoby v „prosklených místnostech“. Od počátku byla zvláštní pozornost věnována transparentnosti. Byl vytvořen multidisciplinární tým, který s dětmi pracoval každý týden, aby rozvíjel jejich dovednosti, zapojil rodiny a motivoval je k přihlášení dětí do mateřských škol. Pro získání důvěry rodičů byla důležitá transparentnost a otevřenost.

V rámci školního roku 2014/15 probíhají dvě hlavní aktivity:

  • Uvnitř prosklených místností: Vzdělávací aktivity probíhají v ulicích dané oblasti. Cílem těchto aktivit je rozvíjet ústní jazykové dovednosti (slovní zásobu a řeč) dětí ve věku do 3 let. Podporují zapojení matek/babiček a probíhají ve spolupráci s místním týmem Národního systému intervence u dětí raného věku (složeného například z psychologů, terapeutů, sociálních pracovníků);
  • Mimo prosklené místnosti: Aktivity probíhají každý týden v mateřské škole (děti ve věku 3–5 let), kterým poskytuje podporu multidisciplinární tým zahrnující pracovníky mateřských škol a rodiny dětí.
Typ
Ověřený postup
Země
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Předškolní vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář