TŘÍDY PRO ROMSKÉ ŽÁKY

Tyto třídy (Tanoda) byly zřízeny v Maďarsku s podporou fondů EU v 90. letech 20. století s cílem poskytnout podporu znevýhodněným a romským studentům. Třídy nabízejí komplexní služby na podporu mladých lidí se zaměřením na učení. Třídy poskytují podporu při učení, bohaté mimoškolní programy a v případě potřeby i další podporu v jiných oblastech. Ve třídě je žákům poskytována pomoc s domácími úkoly, výukou a jsou u nich rozvíjeny jejich učební dovednosti a smysl pro komunitu.

V 90. letech 20. století se v Maďarsku stal vzdělávací systém vysoce selektivní, přičemž možnosti vzdělávání znevýhodněných a romských studentů byly ve srovnání s většinou studentů omezené. Školy, které navštěvují znevýhodnění a romští studenti, se obvykle nacházejí v okrajových oblastech na severu a severovýchodě země. Podmínky týkající se infrastrukturních, finančních a lidských zdrojů jsou v těchto školách považovány za podprůměrné.

V 90. letech 20. století několik mladých učitelů a právníků vypracovalo experimentální model organizovaného učení mimo školu. Jeho cílem bylo poskytnout podporu znevýhodněným a romským studentům, aby byli připraveni na absolvování závěrečné zkoušky (ve 12. ročníku), která by jim umožnila pokračovat ve studiu v rámci vyššího vzdělávání.

Od roku 2004 byly tyto třídy zakládány ve znevýhodněných malých oblastech a osadách po celé zemi s využitím fondů EU. Cílem projektů bylo zajistit lepší výsledky studentů, minimalizovat překážky učení a posílit kulturní identitu studentů. 

Třídy jsou komunitními oblastmi založenými na lokálních potřebách a dobrovolné účasti mladých lidí, provozované nevládními organizacemi, přičemž mají nezávislou infrastrukturu. Poskytují komplexní služby se zaměřením na celkový osobní rozvoj, které by jinak nebyly pro některé děti a mladé lidi žijící na okraji společnosti dostupné.

Hlavními cíli těchto tříd jsou: zlepšení vztahů mezi učiteli a studenty, poskytnutí prostoru pro vzdělávání pro znevýhodněné žáky, začlenění romských rodičů do komunity, identifikace nadaných dětí a jejich podporování, snížení počtu případů odchodu ze vzdělávání, opakování ročníku a nezaměstnanosti, rozvoj sociálních dovedností využitelných v zaměstnání, zlepšení kulturního života, poskytování mimoškolních aktivit pro znevýhodněné mladé lidi, nabízení zaměstnání pracovníkům s nízkou kvalifikací, posílení vazeb mezi školami a komunitou, poskytování odborné přípravy budoucím učitelům, poskytování služeb poradenství a stravování studentům.

Typ
Ověřený postup
Země
Maďarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář