PODPORA ROMSKÝCH ŽÁKŮ VE FINSKU

Finsko zavedlo opatření na podporu účasti mládeže z romského prostředí na kvalitním základním vzdělávání. V letech 2008–2011 bylo na tato opatření vyčleněno celkem 1,8 milionu EUR. Velmi úspěšným opatřením je zavedení školních asistentů z romského prostředí na podporu romských žáků.

Rozvojové aktivity pro romské žáky v základním vzdělávání byly zahájeny v roce 2008 v rámci rozsáhlejšího rozvoje kvality základního vzdělávání ve Finsku. Na jaře roku 2008 dostaly obce možnost zažádat o státní dotace na podporu základního vzdělávání romských žáků. Celková výše státní dotace na toto opatření v letech 2008–2011 činila 1,8 milionu EUR. Během tohoto období obdrželo státní dotaci 31 obcí. Z této dotace tak mělo ve výsledku prospěch téměř 80 % všech romských žáků.

Rozvojové aktivity by měly být dlouhodobé, celostátně účinné a holistické. Zaměřují se nejen na žáky, ale i na jejich zákonné zástupce, učitele a školy. Obce mají tyto rozvojové aktivity zavést natrvalo jako součást každodenního života školy. Mezi tyto aktivity patří:

  • setkávání se s romskými žáky,
  • podpora tolerance a dobrých vztahů mezi menšinami a zvyšování povědomí o romské kultuře,
  • podpora kontaktů mezi Romy a většinovým obyvatelstvem v rámci školní komunity,
  • rozvíjení identity romského žáka,
  • podpora učení romského jazyka,
  • podpora vzdělávacích možností romských žáků,
  • rozvoj vzdělávání romských žáků, kteří potřebují zvláštní podporu,
  • zlepšení spolupráce mezi domovy Romů a školami,
  • zohlednění rozdílného zázemí romských žáků v pedagogice při vypracovávání učebních materiálů.

Jedním ze způsobů, jak podpořit základní vzdělávání romských žáků, je najmout romské školní asistenty. Toto opatření se ukázalo jako poměrně úspěšné; v současné době existuje řada obcí, které ve svých školách z vlastních zdrojů zaměstnávají asistenty z romského prostředí.

Typ
Ověřený postup
Země
Finsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář