MiCREATE: děti a komunity migrantů v měnící se Evropě

Obrázek: Micreate logo

Cílem projektu MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe [MiCREATE – děti a komunity migrantů v měnící se Evropě] je podpořit inkluzi rozmanitých skupin dětí z řad migrantů přístupem, který se při jejich integraci do vzdělávacího systému a nastavení politiky zaměřuje právě na ně. Tento výzkumný projekt vychází z potřeby revidovat stávající politiku integrace a klade si za cíl dopodrobna zmapovat současný proces začleňování dětí z řad migrantů tak, aby bylo možné posílit jejich schopnost věci ovlivňovat, zvýšit jejich participaci a zlepšit jejich celkovou pohodu.

Aktivity v rámci projektu MiCREATE přinesly různé výstupy zaměřené na zlepšování schopností a zvyšování povědomí učitelů a dalších pedagogických a odborných pracovníků a jiných dospělých, kteří pravidelně přichází do styku s dětmi migrantů, tak aby byli schopni lépe hodnotit rizika a naplňovat konkrétní potřeby dětí migrantů v hostitelské zemi.

K příkladům výstupů projektu patří: příručka pro učitele Tools for Diversity Management [Nástroje ke zvládání rozmanitosti], která učitelům nabízí pomoc s řešením výzev, s nimiž se mohou setkat při práci s dětmi migrantů, a představuje řadu specifických přístupů a praktik vyvinutých pro potřeby multikulturních tříd; nástroj ke zvyšování povědomí Multiculturalism at school [Multikultralismus na škole]; Digital Storytelling Tool [Digitální nástroj pro vyprávění příběhů], popisy politik a videa věnovaná mezerám a bariérám v politikách integrace dětí v současných politických rámcích a integračních postupech v jednotlivých evropských zemích i na úrovni EU a také několik zpráv.

Typ
Document (direct evidence)
Země
Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Maďarsko; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Velká Británie; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář