Filosofování s dětmi (Philosophy for Children – P4C)

Tento projekt představuje vzdělávací přístup zaměřený na bádání v oblasti filozofické výchovy, původně vyvinutý profesorem Matthewem Lipmanem v USA v roce 1970. Cílem tohoto programu je vytvořit třídní „společenství zaměřené na bádání“ a napomoci dětem být snaživější a schopnější při kladení otázek, zdůvodňování, argumentování a spolupráci s ostatními.

Materiály doporučené britskou organizací SAPERE (Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education) obsahují příběhy, básně, scénáře, krátké filmy, obrázky, výtvory a obrázkové knihy. Zpětná vazba získaná od učitelů a žáků naznačuje, že projekt P4C má příznivý dopad na výsledky v širším rozsahu, jako je důvěra žáků při mluvení, trpělivost při poslouchání druhých a sebeúcta.

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Velká Británie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Nelze určit
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :