Program dětské odolnosti: psychosociální podpora ve škole i mimo ni

Children’s Resilience Programme [Program dětské odolnosti] vychází z předpokladu, že celková pohoda dětí je ovlivněna jejich interakci s rodiči a osobami či institucemi, které o ně pečují, s vrstevníky a dalšími členy komunity. Program se věnuje všem těmto oblastem života dětí a pomáhá zlepšovat jejich celkovou pohodu a odolnost prostřednictvím workshopů zaměřených na budování jejich vnitřní síly a sociální interakce.

Program se obecně věnuje hledání způsobů, jak zlepšit prostředí, ve kterém děti žijí, a především jak zlepšit systém jejich ochrany, přičemž do tohoto úsilí zapojuje celou komunitu. Součástí programu je brožurka popisující, jak lze aktivity v rámci programu dětské odolnosti využít ve formálním prostředí školy i mimo školní prostředí v různých zařízeních určených pro děti.

Dalším materiálem je the Programme Manager’s Handbook [Příručka manažera programu] určená těm, kteří mají jen omezené zkušenosti s programy dětské odolnosti, a pro pracovníky a dobrovolníky, kteří mají zájem získat další znalosti o plánování a vedení programu.

Tyto a mnohé další materiály programu byly připraveny Psychosocial Centre [Psychosociálním centrem] Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a organizací Save the Children [Zachraňte děti].

Typ
Document (indirect evidence)
Země
Dánsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Nelze určit
Zdroj financování
ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář