CHILD-UP – hybridní integrace dětí: učební dialog jako cesta k modernizaci politik participace

Obrázek: CHILD UP logo

Cílem projektu CHILD-UP [DĚTI MÍŘÍ VZHŮRU] je poskytnout školám, sociálním službám, přijímacím střediskům, vzdělávacím a mediačním agenturám a tvůrcům politik znalosti o dialogických metodách, které mohou pomoci odborníkům pracujícím s dětmi migrantů. V projektu se kombinují inovace s osvědčenými tradicemi, a zvyšuje se tak povědomí o tom, jak podpořit participativní učení, integraci, kvalitní vzdělávání a ochranu.

V rámci projektu CHILD-UP se provádí výzkum míry integrace dětí z řad migrantů v Evropě a jejich sociální situace. Hlavním cílem je přitom navrhnout inovativní postup, jak tuto situaci zlepšit. V takto posunuté perspektivě představuje skutečnost, že se děti samy rozhodnou, co se s nimi bude dít (jejich agentnost/aktérství), tedy specifická forma participace, skutečný základ pro zlepšení jejich psychosociální pohody: ústřední úloha v rámci pomoci k tomu, aby si dokázaly pomoci, tak připadá jim samotným.

V projektu CHILD-UP se zdůrazňuje význam vztahu mezi takovouto svobodou rozhodování dětí (jejich aktérstvím/agentností) na jedné straně a dialogickými interakcemi mezi dětmi a dětmi a dospělými na straně druhé. Cílem projektu CHILD-UP je ukázat, že dospělí, kteří této dialogické interakci napomáhají, nabízí migrujícím dětem příležitost změnit svou vlastní sociální situaci tím, že tuto svou svobodu rozhodování uplatní. V programu CHILD-UP se integrace považuje za hybridní a podílí se na ní děti z řad migrantů i starousedlíků.

Projekt CHILD-UP je financován z programu Horizont 2020 a koordinuje jej italská Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Typ
Document (direct evidence)
Země
Belgie; Finsko; Francie; Itálie; Nizozemí; Německo; Polsko; Velká Británie; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :