RefugeesWellSchool

Obrázek: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool [UprchlíciPohodaŠkola] (RWS) je projekt financovaný z programu Horizont 2020, který realizuje sedm partnerů v šesti evropských zemích. Jeho obecným cílem je prosazovat větší využití preventivních školních intervencí založených na důkazech a zaměřených na zlepšení duševní pohody dospívajících uprchlíků a migrantů a zvyšovat povědomí o způsobech jejich provádění v různých vzdělávacích prostředích.

Aby bylo možné lépe porozumět vlivu, který mohou preventivní programy ve školním prostředí mít, hodnotí projekt RWS účinnost a realizační stránku těchto pěti opatření preventivní intervence na školách:

  • techniky školení učitelů na pracovišti a detraumatizace prostřednictvím výuky;
  • program dramaterapie ve třídě;
  • uvítání ve škole;
  • intervence PIER (Peer Integration and Enhancement Resource [Zdroje pro vzájemnou integraci a zlepšování]);
  • školení učitelů na pracovišti.

V projektu RWS se zkoumá účinnost těchto pěti různých intervencí ve vztahu k duševní pohodě dospívajících z řad uprchlíků a migrantů, kteří se jich účastní. V rámci projektu RWS se „duševní pohoda“ pojímá široce a zahrnuje:

  • snížení problémů v oblasti duševního zdraví;
  • zvýšení odolnosti;
  • rozšíření sítí sociální podpory a pozitivních mezietnických vztahů;
  • docházku do školy a pocit, že do ní člověk patří.

Výsledky intervencí a studie o nich budou sdíleny s účastníky, pedagogickými pracovníky na školách, širokou veřejností, tvůrci politik a akademiky.

 

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Belgie; Dánsko; Finsko; Norsko; Velká Británie; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář