SHARMED: Shared Memories and Dialogue

Obrázek: SHARMED logo

SHARMED: Shared Memories and Dialogue [SDIVZPOD: sdílení vzpomínek a dialog] je akční výzkumný projekt, který probíhal v letech 2016–2018 a který přinesl inovativní vzdělávací zážitek více než 1000 dětí ve věku 9–11 let ve třech zemích. Fotografie a další vizuální materiály posloužily k vyvolání dialogu o osobních, rodinných a komunitních vzpomínkách a k citlivému poučení dětí o kulturní rozmanitosti.

Projekt SHARMED byl financován z programu Erasmus+ a měl tři cíle:

1. Vést děti k pochopení toho, že odlišnost není problém, ale něco naprosto přirozeného a hodnotného. V tomto směru chtěl projekt SHARMED dětem umožnit vyjádřit to, v čem se liší, a vést je k otevřenosti vůči odlišnostem ostatních lidí.

2. Podnítit učitele k tomu, aby rozmanitosti svých žáků, která je obvykle vnímána spíše jako překážka než jako příležitost, využili. Projekt SHARMED měl v tomto směru přispět ke změně perspektivy, inspirovat učitele a pomoci jim využívat nástroje, které byly v jeho rámci vypracovány, a přispět tak k inkluzivnějšímu vzdělávání.

3. Podpořit inovace ve výuce a zprostředkovat výsledky hodnotícího výzkumu různým zúčastněným stranám.

Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Itálie; Německo; Velká Británie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář