DREAMS: Podpora rozmanitosti při přechodu z primárního do sekundárního vzdělávání jako prostředek prevence předčasného odchodu ze vzdělávání

DREAMS je 24měsíční strategické partnerství v rámci programu Erasmus+, do něhož jsou zapojeny tři školy a dvě neziskové organizace a které se snaží řešit problém předčasných odchodů ze vzdělávání, zejména v podmínkách velké kulturní rozmanitosti. Projekt byl dosud realizován ve Španělsku, Itálii a Portugalsku.

Jeho cílem je předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání podporou žáků, učitelů, rodin a školních komunit při zajišťování hladkého přechodu z primárního do sekundárního vzdělávání, a to s inkluzí všech forem rozmanitosti. Smyslem tohoto programu je mimo jiné výzkum současných postupů a zkoumání potřeb žáků při přechodu z primárního do sekundárního vzdělávání, jeho vyhodnocení a vytvoření metodiky vycházející z postupů procesové práce a divadla utlačovaných, vyhodnocení této metodiky prostřednictvím pilotních workshopů a aktivit na školách a vytvoření sady nástrojů pro hladký přechod na základě výsledků, k nimž se dospěje.

V rámci projektu byla vytvořena řada nástrojů pro různé cílové skupiny, například zpráva o osvědčených postupech, příručka pro učitele a poradce, brožura pro rodiny a zdroje a nástroje pro žáky. Tyto materiály jsou k dispozici v angličtině, španělštině, portugalštině a italštině.

Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Itálie; Portugalsko; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář