Nástroj k formativnímu hodnocení atmosféry ve třídě

Nástroj k formativnímu hodnocení atmosféry ve třídě byl vyvinut v souvislosti se zprávou A formative, inclusive, whole school approach to the assessment of social and emotional education in the EU [Formativní a inkluzivní celoškolní přístup k hodnocení sociální a emocionální výchovy v EU], a to s cílem nabídnout komplexní a holistické hodnocení atmosféry ve třídě a vést učitele a žáky k tomu, aby ji společně měnili k lepšímu.

Nástroj sestává z devíti ukazatelů, s jejichž pomocí se atmosféra ve třídě hodnotí:

  • kulturní senzitivita a inkluze;
  • pocit bezpečí, včetně prevence šikany a ochrany před ní;
  • pozitivní řízení třídy;
  • ohleduplný vztah mezi učitelem a žákem;
  • míra, v níž vztahy s vrstevníky tvoří oporu;
  • spolupráce, včetně kooperativního učení;
  • aktivní zapojení žáků do smysluplných aktivit;
  • výzvy stavěné před všechny žáky a velká očekávání na ně kladená;
  • hlas žáků, včetně jejich účasti na rozhodování.

Těchto devět ukazatelů je prezentováno prostřednictvím dotazníku, který pomáhá učitelům a žákům určit silné stránky a to, co a jak je v každé oblasti třeba zlepšit. Třídní učitelé mohou tento nástroj upravit tak, aby odpovídal povaze skupiny, s níž pracuje a odpovídal její kultuře a vývoji.

Typ
Document (direct evidence)
Země
Irsko; Itálie; Malta
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)