Snížení počtu žáků, kteří předčasně odchází ze vzdělávání, pomocí cvičných firem (RUSESL)

Hlavním cílem projektu Reducing early school leaving with practice enterprise [Snížení počtu žáků, kteří předčasně odchází ze vzdělávání, pomocí cvičných firem] (RUSESL) je předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání u žáků v pozdějších ročnících sekundárního vzdělávání. Tito žáci jsou jako cílová skupina často přehlíženi: z právního hlediska je totiž předčasný odchod ze vzdělávání definován jako neúčast na školní docházce před dosažením 16 let věku nebo před dokončením 3 let postprimárního vzdělávání.

V rámci tohoto projektu byla využita metoda cvičné firmy. Cvičná firma je podnik vedený žáky, v němž se simuluje provoz skutečného podniku, kde se žáci učí pracovat v týmu, přebírat odpovědnost, rozvíjet vlastní iniciativu a zlepšují si své měkké (soft), odborné a technické dovednosti.

Tento projekt byl financován z programu Erasmus+ a v jeho rámci byly vytvořeny komplexní příručky a zprávy (v pěti jazycích):

  • zprávy o konkrétních státech obsahují informace o údajích a statistikách týkajících se předčasných odchodů ze vzdělávání a zaměstnanosti mladých lidí a zaměřují se na identifikaci příčin předčasných odchodů ze vzdělávání a shromáždění osvědčených postupů, jak v tomto směru na školách poskytovat poradenství;
  • srovnávací zpráva představuje společnou intervenční metodiku pro uplatnění metody cvičných firem v partnerských zemích, přičemž nezanedbává ani perspektivu EU;
  • praktický průvodce představuje metodu cvičné firmy v jejím celku, a to na základě poznatků publikovaných v jiných zprávách a na základě zkušeností z pilotování, přičemž uvádí i příklady uplatnění metody cvičné firmy a různých typů hodnocení.
Typ
Document (indirect evidence)
Země
Bulharsko; Itálie; Litva; Německo; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář