Program zaměřený na reagování na rozmanitost studentů v učebnách základních škol (Responding to student diversity in the primary classroom)

Program je povinný pro budoucí učitele 2. a 3. ročníků bakalářských oborů zapsané do vzdělávacích programů pro základní školy na Maltě. V říjnu 2016 byl začleněn do nového magisterského oboru Výuka a učení. Program má za cíl připravit budoucí učitele na výuku studentů z různorodých prostředí tím, že získají teoretické poznatky i praktické zkušenosti v oblasti rozmanitosti. Činnosti programu mají dva hlavní aspekty: 1. teoretická příprava – v prvním semestru se budoucí učitelé seznamují s tematikou rozmanitosti a začlenění a s přístupy, jak je lze řešit ve třídě, včetně využití individuálního vzdělávacího plánování (IEP) (prostřednictvím úvah o vlastním prostředí, diskuzí a práce ve skupinách); 2. praktická příprava – ve druhém semestru, během své šestitýdenní výukové praxe, musejí učitelé identifikovat studenta, který vykazuje určité potíže při zvládání učení a aplikovat IEP pro začlenění tohoto studenta do vzdělávacího procesu.

Typ
Ověřený postup
Země
Malta
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář