Kvóty pro studenty z etnických společenství a stipendia pro romské studenty

Cílovými skupinami kvót jsou členové etnických společenství, kteří nemají přístup k vysokoškolskému vzdělání ve svém vlastním jazyce. Toto opatření se týká zapisování studentů do vysokoškolského vzdělávání. Kvóty jsou vymezeny zákonem o studentských normách z roku 2013, nicméně vláda každoročně stanoví procentní podíl těchto kvót. Kvóty obvykle představují 10 % z celkového počtu vysokoškolských studentů zapsaných na všech veřejných fakultách. Stipendia ve vysokoškolském vzdělávání jsou zaměřena na několik kategorií: 50 % pro studenty ze sociálně ohroženého prostředí, 30 % pro studenty s nejlepšími studijními výsledky a 20 % pro studenty, kteří se hlásí na studijní programy, které jsou velmi důležité pro společenský rozvoj (například elektrotechnika, strojní inženýrství, biotechnologie, medicína, matematika a přírodní vědy). Od akademického roku 2015/16 jsou romští studenti zařazeni jako specifická cílová skupina, která má nárok na stipendia. Romové mají jako jediní výjimku založenou na etnickém původu. Stipendia pro romské studenty byla poprvé zavedena v akademickém roce 2016/17.

Typ
Ověřený postup
Země
Severní Makedonie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

Tyto materiály patří do následujících oblastí/podoblastí :