Moduly počátečního vzdělávání učitelů zaměřené na „výuku bilingvních dětí“ a „obecné vzdělávání / křesťanskou výchovu, filozofii života a občanství“

Cílem modulu zaměřeného na „výuku bilingvních dětí“ je připravit všechny budoucí učitele v Dánsku na výuku těchto dětí. Cílem modulu je připravit budoucí učitele na odhalování vzdělávacích problémů spojených s druhým (úředním) jazykem ve výuce znalostí v rámci daného předmětu a na podporu jazykového a akademického rozvoje bilingvních žáků v jazykově rozmanitých třídách. Modul „obecné vzdělávání / křesťanská výchova, filozofie života a občanství“ má za cíl připravit všechny budoucí učitele v Dánsku, aby byli schopni naplňovat účely veřejných škol, rozvíjet profesní etiku a zvládat složité problémy při výkonu učitelského povolání v kontextu kulturní, hodnotové a náboženské rozmanitosti. Zaměřuje se na budoucí učitele, „aby přistupovali k etickým, politickým, demokratickým a náboženským problémům spojeným se vzděláváním, zapojením rodičů a školy do globalizované společnosti diferencovaným a přemýšlivým způsobem“. Obě opatření jsou povinná na všech univerzitních vysokých školách nabízejících počáteční vzdělávání učitelů v Dánsku.

Typ
Ověřený postup
Země
Dánsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář