Podpora posilování postavení a integrace uprchlických rodin

Obrázek: SOFIE project logo

Projekt Support for Empowerment and Integration of Refugee Families (SOFIE) [Podpora posilování postavení a integrace uprchlických rodin] byl realizován v rámci programu Erasmus+ a trval 2,5 roku. Řešil potřebu sociální integrace uprchlických rodin na evropské úrovni, které představují z hlediska hostitelské společnosti jednu z nejzranitelnějších skupin. Projektoví partneři z Rakouska, Itálie, Kypru, Turecka a Švédska společně napomáhali profesní, sociální a kulturní integraci migrantů a uprchlíků.

Za tímto účelem se projekt zaměřil na:

  • vytvoření uceleného souboru nástrojů, příruček osvědčených postupů a programu školení, které by proces inkluze co nejefektivněji podpořily;
  • podporu interakce matky a dítěte v procesu učení se druhému jazyku;
  • zlepšení odborné přípravy pedagogů a dobrovolníků pracujících s uprchlíky.

výsledkům projektu patří:

  • pokyny k osvědčeným postupům inkluze vycházejícím z analýzy potřeb rodin uprchlíků;
  • školení pro matky a děti zaměřené na podporu jazykových dovedností a integraci uprchlických rodin;
  • školení pro školitele dospělých, učitele druhého jazyka, sociální pracovníky a pedagogy pracující s uprchlickými ženami a dětmi;
  • průvodce osvědčenými postupy a online školení pro program tutoringu/mentoringu.
Typ
Ověřený postup (direct evidence)
Země
Itálie; Kypr; Rakousko; Turecko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář