Program pro učitele zaměřený na analýzu prostřednictvím vzdělávacího dialogu

Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis (T-SEDA) [Program pro učitele zaměřený na analýzu prostřednictvím vzdělávacího dialogu] je rozsáhlý multimediální zdroj určený učitelům na všech úrovních vzdělávání, který jim pomůže využívat ve třídě dialog. Pomáhá jim ve třídě systematicky zkoumat a rozvíjet vlastní dialogické postupy, a to prostřednictvím dotazů, které klade učitel. Koordinace a vstupy ze strany místního zprostředkovatele přispívají k tomu, že lze program dobře rozšiřovat, že je udržitelný a že jej místní komunita bere za svůj.

„Dialogem ve třídě“ se rozumí produktivní formy rozhovorů mezi žáky a učiteli a mezi vrstevníky, při nichž lidé navazují na myšlenky ostatních a s respektem je problematizují. Zvyšuje se tak účast žáků na činnostech ve třídě a podporuje se výuka předmětu.

Program T-SEDA je výzkumem podložený otevřený multimediální zdroj, který pomáhá pedagogům na všech úrovních vzdělávání rozvíjet dialogické postupy ve třídě tím, že jim poskytuje vodítko k tomu, jak klást otázky a jak koncipovat aktivity tak, aby měly dopad. Mezi jeho základní nástroje patří sebehodnocení dialogických postupů ve výuce, návod na kladení reflektivních otázek, kódovací schéma pro systematické pozorování a zaznamenávání forem dialogické interakce ve třídě, jakož i názorná videa.

Program T-SEDA byl vyvinut výzkumnými pracovníky a pedagogy z praxe na University of Cambridge. Vedle vlastního realizačního týmu jej v praxi otestovalo již více než 360 učitelů v různých vzdělávacích institucích v různých zemích, a to na různých věkových skupinách a v různých předmětech. Je doloženo, že v praxi skutečně funguje.

Typ
Document (direct evidence)
Země
Velká Británie; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář