Zlepšování výsledků všech žáků v inkluzivním vzdělávání

Obrázek: Project Logo

Cílem projektu Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education [Zlepšování výsledků všech žáků v inkluzivním vzdělávání] bylo poskytnout důkazy o tom, jakými postupy lze účinně zlepšit výsledky a budovat kapacity škol a komunit v oblasti inkluze a podpory všech žáků.

Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání projekt realizovala v letech 2014–2017. Navazovala přitom na předchozí projekt RA4AL z roku 2012 a zkoumala přístupy, které přímo či nepřímo ovlivňují motivaci a schopnost mladých lidí učit se. V roce 2019 na tento projekt opět navázal další projekt.

Do projektu byli zapojeni žáci, učitelé, vedoucí pracovníci škol, výzkumní pracovníci, rodiče a tvůrci místních i celostátních politik.

Z aktivit v rámci projektu vzešly mimo jiné tyto výstupy:

  • zpracování strategií zaměřených na zvýšení angažovanosti zaměstnanců;
  • větší zapojení rodičů;
  • užší spolupráce se širší komunitou (např. školami v téže oblasti či univerzitami);
  • zkoumání pedagogiky pro hluboké učení;
  • rozvoj růstového myšlení jako faktor úspěchu;
  • interdisciplinární výuka jako nástroj, jak dosáhnout větší relevance vzdělávacích programů;
  • rozbor sebehodnocení a zkoumání kvality inkluzivních postupů;

profesní rozvoj zaměstnanců.

Typ
Document (indirect evidence)
Země
Belgie; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Slovensko; Slovinsko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář