Prevence neúspěchu ve škole: zkoumání potenciálu inkluzivních vzdělávacích politik na systémové a individuální úrovni

Obrázek: PSF project logo

Cílem projektu Preventing School Failure [Prevence neúspěchu ve škole] (PSF) bylo řešit nedostatečnou inkluzi a spravedlnost ve vzdělávacím systému tím, že se zdůraznilo, že mezi neúspěchem ve škole a politikou inkluze existuje negativní souvislost. V projektu bylo zkoumáno, jakou platnost mají důkazy, že inkluzivními vzdělávacími politikami lze předcházet neúspěchu ve škole, a to jak u jednotlivců, tak v rámci celého systému.

 

Projekt PSF se zabýval politickými rámci inkluze na celostátní a místní úrovni. Tyto rámce účinně přispívají k tomu, že z rozvoje školy těží všichni žáci, předchází se jejich neúspěchu a zajišťuje se, že ve škole i v životě uspějí. V projektu byly zkoumány přístupy na úrovni systému, což umožnilo věnovat pozornost neúspěchu ve škole jako systematickému problému, a nezaměřovat se pouze na jednotlivé žáky.

Součástí projektu byly dvě paralelní výzkumné činnosti:

  • přehled a analýza evropské a mezinárodní odborné literatury týkající se prevence neúspěchu ve škole a jeho souvislosti s inkluzivním vzděláváním;
  • rozbor na stávajících vnitrostátních politických opatření zaměřených na prevenci neúspěchu ve škole, a to na základě informací ze zúčastněných zemí, jež byly shromážděny prostřednictvím dotazníků, který byl jednotlivým zemím zaslán za účelem zjištění jejich politických přístupů k řešení neúspěchu ve škole.

Projekt probíhal v letech 2018–2020 a koordinovala ho Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání.

Typ
Document (indirect evidence)
Země
Estonsko; Finsko; Irsko; Island; Lotyšsko; Malta; Německo; Slovensko; Srbsko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z vládních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář