Podpora inkluzivního vedení škol

Obrázek: SISL project logo

Předmětem projektu Supporting Inclusive School Leadership [Podpora inkluzivního vedení škol] (SISL) bylo zkoumání toho, jak lze podporovat inkluzivní vedení škol, a navržení podpůrných nástrojů k tomuto účelu. Projekt dospěl k tomu, že cílem vedení zaměřeného na inkluzivní vzdělávání je dosáhnout u všech žáků, včetně těch, kteří jsou nejvíce ohroženi vyloučením, plného zapojení do smysluplných vzdělávacích příležitostí, dobrých výsledků a celkové pohody.

Vedení škol je klíčovým faktorem pro rozvoj inkluzivnějšího vzdělávacího systému. Projekt SISL probíhal v letech 2017–2021 a koordinovala jej Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání. K výstupům z něj patří:

Kromě toho byly vytvořeny a v pilotním provozu vyzkoušeny tyto otevřené nástroje:

  • politický rámec, jenž má napomoci tvorbě politik, které podporují inkluzivní vedení školy.

nástroj pro sebereflexi, jenž umožňuje reflexi a dialog mezi vedením a tvůrci politik o rozdílech mezi standardy, za které odpovídá vedení, a politikami, které jsou k zajištění toho, že těchto standardů bude dosaženo, k dispozici. Tento nástroj je otevřený (má otevřený zdrojový kód), lze jej přizpůsobit různým situacím v jednotlivých zemích a vyplnit celý nebo po částech. Zaměřuje se na základní funkce vedoucích pracovníků škol, kterými jsou udávání směru a rozvoj lidí a organizace.

Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Belgie; Bulharsko; Chorvatsko; Dánsko; Estonsko; Finsko; Francie; Irsko; Island; Itálie; Kypr; Litva; Lotyšsko; Lucembursko; Malta; Maďarsko; Nizozemí; Norsko; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Slovensko; Slovinsko; Srbsko; Velká Británie; Česká republika; Řecko; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné; Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář