Hodnotící prostředí k podpoře mezikulturních mentoringových nástrojů a postupů ve škole (E-EVALINTO)

Obrázek: E-EVALINTO logo

Projekt E-EVALINTO (Evaluation environment for fostering intercultural mentoring tools and practices at school [Hodnotící prostředí k podpoře mezikulturních mentoringových nástrojů a postupů ve škole]) se zaměřuje na vzájemný mentoring, jímž lze snížit míru předčasných odchodů ze vzdělávání u žáků z řad migrantů, chce uznat hodnotu interkulturality a také vytvořit v oblasti IKT rámec pro hodnocení, řízení a vytváření aktivit pro mezikulturní prostředí. Tento projekt, financovaný z programu Erasmus+, se zaměřuje na rozhodovací procesy a identifikaci vzorců v analyzovaných situacích.

Řešení problému předčasné ochodu ze vzdělávání je, jak vyplývá z definice priorit strategie EU 2020, předpokladem pro to, aby se pro mladé lidi zlepšily příležitosti a také příspěvkem k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění. Cílem projektu E-EVALINTO je uskutečnit strategii včasné intervence, která sníží rozdíly mezi žáky z řad migrantů a žáky, kteří z migrantských rodin nepocházejí.

Zaměřuje se na realizaci programů a aktivit mezikulturního mentoringu (který se opírá mimo jiné i o IT prostředí, jež tvoří soubor nástrojů a postupů, které slouží jako rámec pro hodnocení mezikulturních otázek ve škole), přičemž:

  • na základě vzájemného mentoringu se vytváří opatření zaměřená na prevenci a včasnou intervenci k omezení předčasného odchodu ze vzdělávání u mladých žáků z prostředí migrantů a
  • vypracovaný IT rámec se využívá k hodnocení, řízení a rozvoji aktivit v mezikulturním prostředí.
Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Irsko; Itálie; Kypr; Polsko; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář