Zvládání vln se vzdělávacím programem Rescur zaměřeným na odolnost

Obrázek: RESCUR project logo

Rescur Surfing the Waves [Zvládání vln se vzdělávacím programem Rescur] byl tříletý projekt programu celoživotního učení Comenius, v jehož rámci byl prostřednictvím mezikulturní a nadnárodní spolupráce vytvořen vzdělávací program zaměřený na odolnost pro předškolní a primární vzdělávání v Evropě.

Projekt RESCUR probíhal v letech 2012 až 2015 a byl koordinován Maltskou univerzitou a partnerskými univerzitami na Krétě (Řecko), v Lisabonu (Portugalsko), Örebru (Švédsko), Pavii (Itálie) a Záhřebu (Chorvatsko). V rámci projektu byl vypracován specializovaný vzdělávací program v oblasti odolnosti pro marginalizované skupiny, jako jsou romské děti, děti se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami a děti z prostředí migrantů.

  • Rozvoj růstového nastavení myslí
  • Budování silných stránek
  • Rozvoj sebeurčení
  • Zlepšování komunikačních dovedností
  • Budování zdravých vztahů
  • Proměna výzev v příležitosti

Vzdělávací program RESCUR byl přeložen do dalších jazyků a realizován v dalších zemích, k nimž mimo jiné patří Austrálie, Bulharsko, Irsko, Litva, Rumunsko, Rusko a Turecko. Druhá verze mezinárodní anglické mutace bude zveřejněna v roce 2022, přičemž Maltská univerzita k programu organizuje školení.

Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Bulharsko; Chorvatsko; Irsko; Itálie; Litva; Malta; Portugalsko; Turecko; Řecko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Předškolní vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná; Specifická
Míra intervence
Opakovaně prováděné
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z regionálních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář