Model Fuoriclasse řeší předčasný odchod ze vzdělávání

Obrázek: Fuoriclasse

Italský systém Fuoriclasse je integrovaný model intervence, jehož účelem je řešit předčasný odchod ze vzdělávání a jenž se zaměřuje na žáky, učitele i rodiny. V jeho rámci se nabízí aktivity podporující motivaci ke studiu a učení, a to s cílem zajistit úplnou realizaci práva na vzdělání, které je zakotveno v Úmluvě OSN o právech dítěte.

Vzdělávací intervence Fuoriclasse, které probíhají jak ve škole, tak mimo ni, jsou navrženy pro 4.–5. ročník primárního vzdělávání a 2.–3. ročník sekundárního vzdělávání, přičemž jejich smyslem je podpořit přechod mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání. Projekt se zaměřuje na čtyři oblasti intervence, jež mají více rozměrů a jež se vzájemně doplňují:

  • posilování a obnovu dovedností a znalostí škol;
  • volnočasové dílny věnované kultuře;
  • systémová opatření sloužící k aktualizaci znalostí učitelů a zvyšování povědomí rodičů;
  • účinnou neformální podporu učení v mimoškolním prostředí.

K opatřením, s nimiž model Fuoriclasse pracuje, patří například motivační workshopy, jež ve škole probíhají v době vyučování; školní tábory jako forma neformálního vzdělávání; doprovázení žáků, kteří trpí poruchami učení, při studiu; tipy na zvýšení duševní pohody ve škole a setkávání, jejichž smyslem je podpořit dialog mezi školou a rodinou.

Z celkového hodnocení tohoto modelu intervence vyplývá, že se po jeho realizaci například o polovinu snížil počet pozdních příchodů, poklesly absence a zvýšil se zájem rodin o školní výsledky dětí.

Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Itálie
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z regionálních finančních zdrojů; ze soukromých zdrojů

Komentáře

Přidat komentář

NICE IDEA!

Přeložit (Pouze zaregistrovaní uživatelé)