Akční plán inkluzivních škol – InScool

Obrázek: InScool Project

Metodika InScool je navržena tak, aby flexibilně vedla školy, jež se nacházejí na začátku cesty k inkluzi, a zlepšila osobní a studijní výsledky všech dětí a mladých lidí tím, že se zaměří na jejich přístup ke kvalitnímu a relevantnímu vzdělávání a účast na něm.

Projekt InScool, který financuje EU, byl zahájen v roce 2019. Jeho cílem je vytvořit akční plán inkluzivních škol, a umožnit tak školám v celé Evropě osvojit si praxi inkluze. Snaží se přitom učinit z mladých lidi různého původu srdce komunity, v níž žijí, a pomoci jim rozvinout silný smysl pro sebe sama i pospolitost. Díky spolupráci s vedením škol, učiteli, poradci, psychology, rodiči a tvůrci politik se výsledky projektu projevují napříč celou školní komunitou, přičemž bylo podpořeno vytvoření akčního plánu ke zpracování strategií inkluze pro evropské školy. Hlavním výstupem projektu InScool je Education Pack of Inclusive Schools [Vzdělávací balíček inkluzivních škol].

Typ
Document (indirect evidence)
Země
Belgie; Polsko; Velká Británie; Řecko; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Trvalé
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů; z regionálních finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář