Preventivní intervence zaměřená na zvýšení odolnosti – UPRIGHT

Obrázek: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Mladí lidé se celosvětově stále častěji potýkají s psychickými problémy, a proto se projekt UPRIGHT zaměřuje na dovednosti, kterých je zapotřebí k tomu, aby si člověk udržel dobré fyzické a duševní zdraví. Probíhá na školách a jsou do něj zapojeni mladiství, jejich rodiny a všichni pracovníci zúčastněných vzdělávacích institucí.

UPRIGHT je výzkumný projekt financovaný z programu EU Horizont 2020. Zkratka „UPRIGHT“ znamená „Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers“, tedy v češtině „Univerzální preventivní intervence zaměřená na zvýšení odolnosti prováděná na školách po celém světě s cílem zlepšit a podpořit psychické zdraví náctiletých“. Záměrem projektu je vytvořit v Evropě kulturu psychické pohody, a to prostřednictvím celoškolního programu spolupráce na koncepci, realizaci a validaci školení zaměřeného na psychickou odolnost. Na návrhu tohoto programu se podíleli psychologové, odborníci na psychopedagogiku, metodikové a informatici z celé Evropy.

UPRIGHT sestává ze čtyř hlavních složek: zvládání stresu (coping), účinnosti (efficacy), sociálního a emocionálního učení a všímavosti (mindfulness). Každé z této složek se v rámci školení účastníci nejprve věnují teoreticky a následně prakticky. Aplikací těchto dovedností v každodenní praxi mohou žáci podpořit svou celkovou pohodu i celkovou pohodu svých rodin.

Typ
Ověřený postup (indirect evidence)
Země
Dánsko; Island; Itálie; Norsko; Polsko; Španělsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Stupeň školství
Primární vzdělávání; Sekundární vzdělávání
Úroveň intervence
Obecná
Míra intervence
Nelze určit
Zdroj financování
z evropských finančních zdrojů

Komentáře

Přidat komentář