Prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání

V reakci na násilný extremismus a teroristické útoky na různých místech Evropy a s cílem znovu vyjádřit odhodlání evropských zemí semknout se při obraně základních hodnot, na nichž stojí Evropská unie, přijali v březnu 2015 ministři školství a komisař Navracsics Pařížskou deklaraci.

Smyslem deklarace je podpora občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace prostřednictvím vzdělávání. Tento letáček nabízí shrnutí nejnovějšího vývoje v politice vzdělávání v evropských zemích souvisejícího s Pařížskou deklarací. Jsou zde také rozebrány aspekty vzdělávacích systémů, jichž se politické opatření týkají, a příslušné stupně vzdělávání. Nabízí informace o 28 členských státech EU – signatářích deklarace – a dalších členských zemích sítě Eurydice.

  • Vydal: Eurydice
  • Rok: 2015
  • Dostupné v jazycích: angličtina
  • Stáhnout