EntreComp: Rámec pro podnikatelskou kompetenci

Rozvoj podnikatelských dovedností u evropských občanů a organizací patří mezi klíčové politické cíle Evropské unie a jejích členských států.

Rámec EntreComp prezentovaný v této zprávě předkládá společnou definici podnikání jako kompetence s cílem dosáhnout konsensu mezi všemi zainteresovanými stranami a vytvořit most mezi světem vzdělávání a práce. Rámec lze použít jako základ pro tvorbu vzdělávacího plánu a vzdělávacích aktivit, které rozvíjejí podnikání jako kompetenci. Dále je z něj možné vyjít při definování parametrů pro hodnocení podnikatelských kompetencí studentů a občanů.

  • Vydal: Evropská komise
  • Rok: 2016
  • Dostupné v jazycích: angličtina 
  • Stáhnout

Tagy: