Ochrana soukromí

Generální direktorát pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu („DG EAC“) Evropské komise, Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu („EACEA“) a organizace EUN Partnership („EUN“) jako zajišťovatel služby pro EACEA se zavazují chránit vaše soukromí.

Na plaformě School Education Gateway shromažďujeme a dále zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o ochraně osobních údajů institucemi, orgány, úřady a agenturami Evropské unie [i] („Nařízení o ochraně údajů“). Všechny údaje jsou shromažďovány v databázi, jejíž hosting je zajištěn v rámci Evropské unie.

Vážíme si vaší důvěry a záleží nám na tom, abyste dobře rozuměli naším opatřením a postupům souvisejícím s ochranou vašich údajů na platformě School Education Gateway platform.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování vašich osobních údajů (správce osobních údajů)?

Správcem osobních údajů je Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu, Avenue du Bourget 1, BE-1149 Brusel.

Osobou pověřenou dohledem nad zpracováváním údajů je: 

Ředitel oddělení A5 agentury EACEA 
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruse
E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem?

A. Profil uživatele: údaje o uživateli a organizaci

Pokud si uživatel vytvoří na platformě School Education Gateway účet, zpracováváme pro její potřeby následující osobní údaje.

Členové platformy mají také možnost vyjádřit svou příslušnost k jedné či několika organizacím.

V tabulce níže najdete přehled, jaké údaje musí jednotlivec či organizace při registraci na platformě School Education Gateway povinně uvést a jaké povinné nejsou.

Osobní údaje Údaje o organizaci
Povinné Křestní jméno
Příjmení
E-mail
Typ uživatele
Stát
Název organizace
Adresa
Město
PSČ
Stát
Region
Typ
PIC (uživatelský identifikační kód)
Kontaktní osoba (propojení s existujícím osobním profilem)
Nepovinné Fotografie Charakteristika
URL webových stránek
URL Facebooku
URL Twitteru
URL LinkedInu
Obrázek

B. Informace vyplývající z účasti v online kurzech

School Education Gateway nabízí uživatelům možnost zúčastnit se online kurzů pořádaných v rámci Teacher Academy. Pokud se chce zájemce do internetového kurzu přihlásit, musí si na platformě School Education Gateway vytvořit uživatelský účet (viz výše), není však třeba uvádět žádné další osobní údaje.

V rámci online kurzu mohou být shromažďovány následující údaje, včetně informací umožňujících identifikaci konkrétní osoby:

 • obsah vytvořený studentem, např. zaslané vypracované úkoly, úkoly ohodnocené spolužákem, hodnocení a zpětná vazba k práci spolužáka;
 • údaje z kurzu, např. odpovědi studenta v kvízech, příspěvky na fórech či v průzkumech názorů;
 • informace, jako např. komentáře, fotografie, videa a jiné materiály, sdílené na veřejných fórech (nebo podobných komunikačních nástrojích třetích stran, např. na Padletu či Tricideru); fóra mohou být součástí platformy, případně na ni mohou být vložena či propojena odkazem.
 • Používání nástrojů třetích stran není v online kurzu povinné. Tyto nástroje jsou spravovány přes webové stránky třetích stran, které se řídí vlastními pravidly ochrany soukromí. Registrací na těchto stránkách vyjadřují uživatelé souhlas se zpracováním osobních údajů třetí stranou (jako správcem údajů). Doporučujeme seznámit se s příslušnými pravidly ochrany soukromí těchto třetích stran seznámit podrobněji.

Všechny informace zveřejněné na fórech a jiných diskusních nástrojích se na platformě budou zobrazovat ostatním účastníkům online kurzu, v některých případech budou viditelné i mimo platformu. Účastníkům doporučujeme, aby veškeré osobní či citlivé informace zveřejňovali s rozmyslem a ověřili si, že mají svolení sdílet materiály, jako jsou např. fotografie. 

C.Informace z webových stránek či služeb třetích stran

Pokud uživatelé navštíví nebo se přihlásí na webové stránky třetích stran, kde jsou informace zveřejňovány na platformě, např. Facebook, Twitter nebo Padlet, School Education Gateway může obdržet informace umožňující identifikaci osoby. Mohou to být mimo jiné tety a/nebo obrázky z webových stránek třetích stran.

School Education Gateway dostane informace přiřaditelné ke konkrétní osobě (konkrétně uživatelské jméno, unikátní ID uživatele na webové stránce třetí strany a e-mailovou adresu uživatele) z webových stránek třetí strany také v případě, kdy se uživatel přihlásí přes služby ověřující identitu – Facebook, Twitter, Google nebo LinkedIn.

Webové stránky třetích stran, které uživatelům poskytují nástroje a služby související s kurzem, např. online kvízy, nástroje pro vzájemné hodnocení práce nebo funkce sociálních sítí, mohou také shromažďovat identifikující informace související s individuálním využíváním partnerských stránek při aktivitách v rámci kurzu. Webové stránky třetích stran mohou tyto informace sdílet s platformou School Education Gateway za účelem zkvalitnění služeb na School Education Gateway, služeb na webu třetích stran a vzdělávání jednotlivců. Mezi tyto údaje paří doba strávená na partnerském webu a zobrazované stránky. Využívání těchto nástrojů není v rámci kurzu povinné.

D. Další údaje

Uživatelé mají také možnost veřejně komentovat články publikované na platformě. Dále mohou zveřejňovat komentáře, hodnocení a seznamy v sekci Nástroje Erasmu+ (v katalogu kurzů, seznamu příležitostí v oblasti mobilit a nabídkách strategických partnerství). V těchto případech platí příslušná pravidla a podmínky . Ve všech těchto situacích mohou členové zadávat příslušné údaje, aby jim bylo umožněno komentáře, hodnocení či výčet zveřejnit.

Upozorňujeme uživatele, že administrátoři platformy mají přístup k jejich zprávám a upozorněním, aby mohli řešit případné problémy.

Uživatelé se dále mohou zúčastňovat průzkumů veřejného mínění či webinářů nebo se zapisovat na rozesílací seznamy. Podmínkou pro tyto činnosti je uvedení osobních údajů.

Shromažďovány budou také informace jako IP adresa uživatele, poskytovatel internetového připojení, webový prohlížeč, operační systém, přibližný počet návštěv, adresa stránky, odkud byla příslušná stránka navštívena, specifická interakce uživatele s funkčními prvky systému a další údaje, které si vyměňuje počítač uživatele se servery platformy School Education Platform. Nebudou spojovány s konkrétními uživatelskými systémy, výjimkou budou pouze situace, kdy bude třeba identifikovat konkrétní činnost uživatele podezřelého z porušení pravidel a podmínek.

A konečně budou pravidelně shromažďovány souhrnné statistické údaje, mimo jiné počet uživatelů za určité období, kurzy vybírané uživateli a informace o využívání účtů.

3. Z jakých důvodů vaše údaje zpracováváme? 

Zpracování osobních údajů je nezbytné z těchto důvodů:

 • Uživatelům zaregistrovaným na platformě umožňuje:
  • zveřejňovat komentáře, hodnocení a výčty;
  • využívat nejrůznější prvky, jako je ukládání do oblíbených nebo výsledků vyhledávání;
  • rozšiřovat si profily.
 • Provozovatelům platformy umožňuje vyřizovat žádosti adresované asistenční službě, reagovat na návrhy ohledně obsahu, zabývat se nahlášenými položkami apod.
 • Umožňuje všem zaregistrovaným na School Education Gateway komunikovat a spolupracovat v atmosféře vzájemné důvěry a respektu.
 • umožňuje a podporuje monitoring a výzkum;
 • umožňuje rozvíjet komunikaci a zapojit všechny v rámci platformy School Education Gateway a jejích služeb;
 • umožňuje zasílat uživatelům aktuální a relevantní informace (např. zpravodaj nebo informační bulletin poskytovatelům kurzů) související s platformou School Education Gateway a informovat je o příbuzných aktivitách v rámci programů Evropské komise, které by je mohly zajímat;
 • umožňuje administrativní řízení a realizaci kurzů, mimo jiné:
  • sledovat účasi ve vzdělávacích kurzech, pokroky účastníků a úspěšné zakončení modulů jednotlivými uživateli;
  • sdílet osobně identifikovatelných údaje a informace o výkonech jedinců v příslušných online kurzech s lektory a moderátory, kteří v nich vyučují nebo se podílejí na jejich realizaci;
  • zajistit, aby se uživatelé mohli podílet na dění v rámci kurzu, tedy hodnotit komentovát, záložkovat, označovat, odpovídat na kvízové otázky, být aktivní na fórech a v dalších komunikačních nástrojích a vkládat vlastní materiály;
  • představit a shrnout výstupy z kurzu;
  • opětovné používat a odkazovat na příspěvky na fórech a komunikačních nástrojích v aktuálních a následných bězích kurzu, v komunikaci ohledně o kurzu a využít je při nabízení kurzu v budoucnu;
  • rozřazovat uživatele do skupin nebo tematicky zaměřených aktivit.
 • Umožnit a vylepšit uživatelskou zkušenost s tímto a obdobnými projekty Evropské komise v budoucnu, a to prostřednictvím kontroly přístupu, sledování četnosti používání, chování při vyhledávání, preferencí a nastavení;
 • Zajistit možnost shromažďovat, třídit a provádět shrnutí aktivity uživatele na fórech a v jiných diskusních nástrojích;
 • Poskytnout souhrnné statistické údaje, kam mimo jiné patří počet uživatelů v určitém období, preferované předměty a/nebo státy vybírané účastníky a informace o využívání profilu.

4. Na jakých právních základech vaše údaje zpracováváme?

Zpracování údajů je nutné pro plnění úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, nebo výkon role svěřené instituci či orgánu Evropské unie (a dané právními předpisy Unie) (článek 5(1)(a) nařízení 2018/1725);

 • „Erasmus+“: program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport založený rozhodnutím (EU) č. 1288/2013 Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 11. prosince 2013, které zároveň ruší rozhodnutí č. 1719/2006/EC, č. 1720/2006/EC a č. 1298/2008/EC (OJ L 347 ze dne 20.12.2013, str. 50–73).
 • Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se zakládá „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“ a ruší rozhodnutí 2009/336/EC (2013/776/EU): článek č.3(a).
 • Smlouva o poskytování služeb 2017-3597, 2017-3598 a 2017-3599 mezi Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a organizací EUN Partnership AISBL.

Zpracování, které výše uvedené legislativní předpisy nepokrývají, vychází ze souhlasu dané osoby (článek 5(1)(d) nařízení 2018/1725).

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Data shromažďovaná z důvodů statistických a výzkumných jsou uložena po celou dobu trvání programu School Education Gateway v souhrnné a anonymní podobě.

Data týkající se profilu uživatele jsou uložena po dobu tří let od posledního přihlášení. Po uplynutí tří let od posledního přihlášení je profil uživatele automaticky změněn na neaktivní, tj. přestane se zobrazovat jiným účastníkům. Uživatel obdrží upozornění o změně profilu na neaktivní a je informován o možnosti znovu ho během následujících dvou týdnů aktivovat novým přihlášením. Pokud tak uživatel do dvou týdnů neučiní, jeho účet je s konečnou platností deaktivován. Všechny osobní informace jsou poté převedeny do anonymní podoby. Za žádné osobní údaje, které uživatel sdělil prostřednictvím externích online nástrojů třetí strany (např. Facebooku, Twitteru nebo Padletu), nenese správce údajů odpovědnost, nezajišťuje tedy jejich převedení do anonymní podoby.

Se žádnostmi na odstranění nebo deaktivaci účtu se obracejte na asistenční službu na adrese: support@schooleducationgateway.eu.

Pokud uživatel zažádá o deaktivaci profilu nebo je jeho profil deaktivován automaticky, žádné údaje o jeho osobě se ostatním účastníkům programu School Education Gateway již nezobrazují. Dále jsou uchovávány pouze v anonymní podobě, která neumožňuje přiřadit je konkrétní osobě. Chce-li účastník s deaktivovaným profilem platformu opět používat, musí se znovu zaregistrovat. Údaje v souhrnné podobě mají dále k dispozici pouze pro potřeby výzkumu a monitoringu agentura EACEA, Evropská komise, národní a regionální vzdělávací instituce, instituce pověřené zaváděním programu School Education Gateway a jiné třetí strany (viz bod č. 3), a to se souhlasem kontrolora dat.

6. Kdo má přístup k vašim údajům a komu jsou dále předávány?

Z důvodů popsaných výše mají přístup k informacím pouze následující skupiny osob:

 • pověření pracovníci generálního direktorátu pro vzdělávání a kulturu (EAC) Evropské komise;
 • pověření pracovníci agentury EACEA;
 • pověření pracovníci poskytovatele služby EUN Partnership’s.

Některé údaje uvedené uživateli jsou zveřejňovány ve volně přístupné sekci na portálu School Education Gateway, tj. budou volně dostupné na Internetu. Tyto údaje má uživatel právo odstranit. Veřejně dostupné budou konkrétně tyto údaje:

Údaje o organizaci, které vidí všichni uživatelé na webových stránkách organizace:

 • název, adresa, město, stát, obrázek, URL stránky na Facebooku, Twitteru a LinkedInu a URL weboé stránky;
 • zaregistrovaní účastnici propojení s danou organizací (křestní jméno, příjmení, stát, fotografie)
 • kurzy, příležitosti v oblasti mobilit a strategická partnerství zveřejněné členy organizace;
 • průměrné hodnocení počtem hvězdiček na základě hodnocení kurzů organizace (pokud nějaké pořádá);
 • přehled recenzí a hodnocení kurzů organizace ze strany jiných účastníků.

Údaje o zaregistrované osobě:

 • Následující údaje o zaregistrované osobě se zobrazují ostatním uživatelům pouze na veřejných stránkách organizace (je-li účastník propojen s jednou či více organizacemi): křestní jméno, příjmení, stát, náhled obrázku (pokud byl poskytnut).
 • Profilová stránka uživatele se zobrazuje pouze ostatním přihlášeným účastníkům, a jsou na ní uvedeny mimo jiné tyto informace: křestní jméno, příjmení, stát, fotografie, organizace, typ uživatele, komentáře zaregistrované osoby, „oblíbené“ články člena a údaj, zda je daná osoba potvrzeným účastníkem eTwinningu.  
 • Všechny položky, komentáře, recenze a/nebo hodnocení, které uživatel ze svého rozhodnutí zveřejnil, jsou veřejně dostupné, zobrazují se tedy všem návštěvníkům webových stránek při prohlížení hodnocené či okomentované položky, a jsou také dohledatelné přes vyhledávačk.
 • Aktivitu uživatele v online kurzu vidí pouze další zaregistrovaní uživatelé zapsaní do stejného kurzu.

Předávání určitých údajů třetím stranám (např. výzkumným centrům a univerzitám) může výslovně povolit pouze správce dat, údaje jsou předány v anonymní podobě.

Osobní údaje se nikdy nepoužívají pro marketingové účely.

7. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Shromážděné osobní údaje a související informace jsou uloženy na zabezpečených serverech poskytovatele služby (EUN).

Smluvní ustanovení ochraně osobních údajů je součástí smlouvy s poskytovatelem služby, čímž je zajištěno, že vaše údaje jsou zpracovány v souladu s platnými legislativními předpisy.

Provoz počítačových center poskytovatele služeb se smluvně řídí bezpečnostními pravidly Evropské komise a ustanoveními zavedenými direktorátem pro bezpečnost pro tyto servery a služby.

8. Jaké práva máte ohledně svých osobních údajů a jak je můžete uplatňovat?

Máte právo:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům, které o vás uchováváme;
 • požádat o opravu osobních údajů nebo si je sami opravit na svém profilu;
 • za určitých podmínek požádat o vymazání svých osobních údajů;
 • za určitých podmínek požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
 • na základě své konkrétní situace vznést námitky proti zpracování osobních údajů;
 • požádat o předání dat v obvykle používaném strojově čitelném standartním formátu jiné organizaci (přenosnost údajů);
 • svůj souhlas kdykoli odvolat.

Máte právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací na základě článku 23 ustanovení 2018/1725.

Dále máte právo nepřijímat automatická rozhodnutí (prováděná výhradně stroji), která na vás mají dopad ve smyslu zákona.

9. Vaše právo na rekurz v případě sporu v souvislosti s jakýmkoli osobním údajem

V případě sporu jakkoli souvisejícím s osobními údaji máte právo obrátit se na správce dat na výše uvedené adrese a platné e-mailové adrese (viz bod 1).

Kontaktovat můžete také správce dat agentury EACEA na této e-mailové adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Můžete též kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů: https://edps.europa.eu/.


[i] Nařízení 2018/1725 Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů institucemi, orgány, úřady a agenturami Unia a volném pohybu těchto údajů, které zároveň ruší nařízení (Rady Evropy) č. 45_2001 a rozhodnutí 1247/2002/EC, text s významem EHP, OJ L 295, 21.11.2018, p. 39.