Základní informace o ukrajinském zadělávacím systému od roku 2016

Obrázek: kieferpix / Adobe Stock

Reforma školství, jež byla zahájena v roce 2016, zavedla do ukrajinského vzdělávacího systému řadu novinek.

Školní docházka dnes trvá 12 let, na rozdíl od dřívějších 11 let. Děti do školy začínají chodit v šesti letech a v posledních třech letech školní docházky si mohou vybrat buď školu zaměřenou akademicky, nebo školu zaměřenou odborně.

Ve snaze o decentralizaci školství také ukrajinské ministerstvo školství a vědy poskytlo školám více autonomie. Podle nového zákona mají školy právo vytvářet si vlastní vzdělávací programy a plány.

Vedení školy se skládá z ředitele, který ve funkci může zůstat maximálně pět let, a z pedagogické rady, která s konečnou platností rozhoduje o interních záležitostech, jako je např. organizační struktura školy a vzdělávací program. Dohled nad školou a spolupráci se školou v rámci komunity pak zajišťuje rodičovská rada a dozorčí rada školy.

O těchto změnách z vlastní perspektivy hovoří Roman Šyjan v tomto videu European Training Foundation [Evropské nadace odborného vzdělávání]:


Obecný popis ukrajinského systému vzdělávání a odborné přípravy lze nalézt na oficiálních stránkách:

Informace o vzdělávání, odborné přípravě a zaměstnání na Ukrajině poskytuje také European Training Foundation [Evropská nadace odborného vzdělávání], která nabízí i další přehledné informace o všech úrovních vzdělávání a o reformách zaměřených na klíčové kompetence, které na Ukrajině proběhly.

Zde se dozvíte, jak na Ukrajině probíhá od zahájení ruské invaze výuka. Aktualizované informace a materiály jsou k dispozici i v našem článku Vzdělání a podpora pro ukrajinské uprchlíky.