Vzdělání a podpora pro ukrajinské uprchlíky

Nabízíme odkazy na řada článků a zdrojů, které lze využít při integraci mladých ukrajinských uprchlíků do vzdělávacích systémů členských států EU a zemí zapojených do programu Erasmus+. Tato stránka bude pravidelně aktualizována.

Online platformy a materiály v ukrajinštině

Materiály pro online vzdělávání v ukrajinštině: výuka na Ukrajině v nepříznivých podmínkách: Ve většině ukrajinských regionů byla výuka obnovena 14. března, a to formou distančního učení. Ukrajinští žáci mají k dispozici online vzdělávací materiály v ukrajinštině, ať už se nachází ve své vlasti, nebo v zahraničí.

Školní vzdělávání a solidarita v době krize

Průzkum zaměřený na multiperspektivní výuku dějepisu: Georgi Santayanovi je připisován výrok: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“ V tomto smyslu může výuka dějepisu posílit naši kolektivní paměť tím, že ukáže protikladné pohledy na historické události. V tomto průzkumu se vás ptáme na vaše názory na multiperspektivitu ve výuce dějepisu.

Jak se lze z minulých evropských válek poučit z hlediska výuky dějepisu: V období konfliktů, jako je válka na Ukrajině, bývá otázka historických narativů a způsobu jejich výuky podrobována novým analýzám. Tento návod se bude zabývat tím, jak mohou učitelé dějepisu řešit spory a rozdíly tak, aby byl tento předmět pro všechny žáky smysluplný.

Evropské školy reagují na ruskou invazi na Ukrajinu: Třídy a vedení škol na celém kontinentu se zmobilizovaly, aby vyjádřily solidaritu s Ukrajinou, a učitelé se zavázali odpovídat na otázky žáků. Tento článek poukazuje na některé chvályhodné nápady a postupy.

Jak při válečném konfliktu chránit vzdělávání před útoky: I v případě válečného konfliktu nebo války je zásadní dodržovat právo na vzdělání a neubližovat dětem, pedagogickým pracovníkům nebo školám. Na mezinárodní úrovni existuje několik iniciativ zaměřených na ochranu vzdělávání v době ozbrojených konfliktů a za jiných mimořádných situací.

Základní informace o ukrajinském zadělávacím systému od roku 2016: Reforma školství, jež byla zahájena v roce 2016, zavedla do ukrajinského vzdělávacího systému řadu novinek.

Vzdělávání uprchlíků

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Jak poskytovat předškolní vzdělávání a péči dětem z řad ukrajinských uprchlíků?: Značnou část nově příchozích ukrajinských uprchlíků tvoří malé děti. Jak je v celé Evropě co nejlépe přivítat v zařízeních předškolního vzdělávání a péče?

Začlenění ukrajinských uprchlíků do středoškolských tříd: co když ale neovládají jazyk země, v níž se ocitli?: Za posledních několik týdnů překročilo hranice Evropské unie přibližně 5 milionů Ukrajinců. Přestože ukrajinské ministerstvo školství odvedlo při zavádění online vzdělávání pro všechny žáky středních škol vynikající práci, jsou zde stále další překážky, které je třeba překonat. Mialy Dermish ze sítě SIRIUS se zamýšlí nad sociálním a jazykovým začleněním ukrajinských žáků a tím, jak mohou ve vzdělávání dosáhnout úspěchu.

Jak mohou propojení a kontinuita přispět k duševnímu zdraví a pohodě žáků z řad uprchlíků: Prožitek války, náhlý útěk ze známého prostředí a obavy o příbuzné mohou mít negativní dopad na duševní zdraví a pohodu dětí z řad uprchlíků. Ovlivní také to, jak se budou učit. Je proto důležité, aby školy, zejména ty, které v současné době přijímají velké množství uprchlíků, dokázaly s uprchlíky kompetentně pracovat.

Jak členské státy EU hledají učitele pro žáky z řad uprchlíků: V rámci výměny zkušeností mezi ministerstvy školství členských států se řešilo, jak najít učitele pro žáky z řad uprchlíků. Tato diskuse proběhla 4. dubna 2022 na setkání Skupiny EU pro solidaritu s Ukrajinou v oblasti vzdělávání – pracovní skupiny pro školy.

Uznávání kvalifikace ukrajinských žáků a studentů: Významnou roli v přístupu uprchlíků k vysokoškolskému vzdělávání a trhu práce hraje uznávání kvalifikace, kterou si s sebou přináší ze své vlasti, a pochopení, jaké úrovni vzdělávání odpovídá.

Sborník inspirativních postupů v oblasti inkluzivního vzdělávání a výchovy k občanství: Tento sborník představuje ucelenou řadu velmi zajímavých postupů, jejichž cílem je poskytnout nápady a inspiraci tvůrcům politik a odborníkům z praxe, kteří usilují o zvýšení inkluzivnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy v celé EU. Kromě toho má dalšími doklady přispět k rozšiřující se důkazní základně o významu a přidané hodnotě inkluzivního vzdělávání. (2022)

Inkluze mladých uprchlíků a migrantů prostřednictvím vzdělávání: Tento tematický dokument k inkluzi mladých uprchlíků a migrantů prostřednictvím vzdělávání vytvořili členové pracovní skupiny ET 2020 zaměřené na podporu obecných hodnot a inkluzivního vzdělávání. (2020)

Materiály PAESIC pro učitele a vedení škol: PAESIC (zkratka Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom [Pedagogické přístupy ke zlepšení sociální inkluze ve třídě]) je projekt realizovaný v rámci oblasti KA2 programu Erasmus+, jehož cílem je podpořit učitele v primárním vzdělávání při posilování sociální inkluze ve třídě, a to především u žáků z rodin uprchlíků a migrantů. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migranti na evropských školách: učení a udržování jazyků: Mají-li být nově příchozí migranti dobře přijati a integrováni a mají-li úspěšně studovat, musíme jim pomoci jak s osvojováním jazyka výuky, tak s udržováním a dalším rozvíjením jejich vlastního jazykového repertoáru. (2018)

Příprava učitelů na rozmanitost: Ačkoli rozmanitost evropských společenství není nikterak novým jevem, její charakter se rychle mění. Evropa je čím dál diverzifikovanější v důsledku vnitřní mobility, mezinárodní migrace a globalizace. (2017)

Na portálu School Education Gateway lze další relevantní informace nají pomocí tagu studenti z řad migrantů.

Kurzy profesního rozvoje

22. dubna 2022: Webinář o podpoře mentálního zdraví a pohody dětí z řad uprchlíků ve škole

6. května 2022: Webinář k tomu, jak přivítat nově příchozí uprchlíky ve třídě

13. května 2022: Webinář zaměřený na vzdělávání učitelů a profesní rozvoj v oblasti vzdělávání uprchlíků

23. května až 6. června 2022: Kurz profesního rozvoje pro učitele zaměřený na integraci migrantů a uprchlíků na školách

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Na portálu School Education Gateway lze další materiály nají v katalogu kurzů.

Komunikujte s dalšími učiteli

Zapojte se do eTwinningu, který je online komunitou pracovníků škol (učitelů, ředitelů, knihovníků apod.) a kde lze komunikovat, spolupracovat a sdílet informace a zkušenosti. eTwinning podporuje ukrajinské učitele a žáky, například prostřednictvím speciálních diskusních skupin věnovaných integraci migrantů a uprchlíků na školách a sdílením aktivit zaměřených na projevy solidarity a na podporu ukrajinských učitelů a žáků.