Víc než jen vtipné obrázky: jak může tvorba komiksů rozvíjet digitální kompetence pedagogů

Obrázek: Jean-Philippe Delberghe / Unsplash.com

EdComix je projekt probíhající v rámci programu Erasmus+, který poskytuje učitelům materiály pro tvorbu komiksů, přičemž se zejména zaměřuje na inkluzivní komiksy určené pro hodiny angličtiny.

Tento projekt se zaměřuje na rozvoj digitálních dovedností učitelů ve čtyřech rovinách:

1. Využívání a vytváření digitálních materiálů

Pro ty, kdo se ilustrováním nezabývají profesionálně, existuje několik nástrojů pro tvorbu digitálních komiksů, např. BDnF, Canva a Pixton. EdComix také nabízí příručku k tvorbě komiksů v digitálním prostředí, e-learningový modul pro učitele angličtiny a balíčky lekcí a komiksů (jež budou k dispozici na podzim roku 2021). Učitelé si mohou vyzkoušet, jak jim jde vyprávění příběhů v digitálním prostředí, a to prostřednictvím tvorby storyboardů a digitálního obsahu a základů grafického designu.

2. Vytváření inkluzivních materiálů

Digitální obsah se považuje za inkluzivní, pokud se při jeho designu a ve způsobu, jak je poskytován, respektují kulturní rozmanitost a její projevy a zohledňují specifické potřeby znevýhodněných skupin. Takovéto inkluzivnosti lze dosáhnout, jestliže učitelé využívají různé typy komiksů, od evropských a amerických až po asijskou mangu, přičemž žákům dávají příležitost všímat si jejich odlišností a společných rysů a vycházejí vstříc jejich různým zájmům. EdComix obsahuje také pokyny k tomu, jak komiksy obecně upravovat pro žáky se specifickými poruchami učení, pro které může být obtížnější je číst.

3. Podpora společného a samostatného využívání technologií

Podle rámce DigCompEdu, který vytvořila EU, může učitel díky digitálním kompetencím podpořit kooperativní a autoregulované učení. Tvorbou komiksu v digitálním prostředí lze spolupráci napomoci tím, že se žákům přidělí různé role (například autor zápletky, editor scénáře, žák odpovědný za volbu fontu, ilustrátor, storyboardista, kolorista).

4. Podpora distančního a digitálního vzdělávání

Ve studii, kterou si nedávno nechal zpracovat Evropský parlament, bylo zjištěno, že nedostatek osobního kontaktu vedl u žáků k poklesu motivace se vzdělávat. Doporučuje se v ní vytvořit „odolnější a poutavější“ mechanismy distančního vzdělávání a začlenit do něj více praktických cvičení „založených na dovednostech“, a to například prostřednictvím vyprávění příběhů a využitím uměleckých prvků. Tvorba komiksů v digitálním prostředí umožňuje aktivně zapojit žáky a zároveň dává učitelům prostor, aby v praxi uplatnili nově nabyté digitální dovednosti.


Bojana Vulicevic studuje magisterský obor mezinárodní vztahy na Ljubljanské univerzitě. Má zkušenosti s výukou angličtiny jako cizího jazyka a v současnosti se v LogoPsyCom věnuje problematice inovací ve vzdělávání.