Prohlášení

Platforma School Education Gateway je iniciativou Evropské unie. Je financována z programu Erasmus+, evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Řídi ji Evropská komise a do praxe zavádí její Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Z pověření Evropské komise platformu spravuje a veškeré aktivity představuje veřejnosti organizace EUN Partnership AISBL (známá také pod názvem European Schoolnet, dále pouze EUN).

Materiály na této platformě mají pouze informativní charakter

Naším cílem je poskytovat aktuální a přesné informace. Upozorníte-li nás na chybu, vynasnažíme se ji opravit. Evropská komise, agentura EACEA a organizace EU však nenesou žádnou zodpovědnost za informace zveřejněné na těchto stránkách, ani pro ně nejsou závazné.

Publikované informace:

  • mají pouze obecný charakter, netýkají se konkrétní situaci určitého jedince nebo subjetku;
  • nejsou vždy komplexní, přesné, úplné nebo aktuální;
  • v některých případech související s informacemi na jiných stránkách, nad nimiž nemají Evropská komise, EACEA a EUN kontrolu a nemohu za ně nést odpovědnost;
  • nejedná se o profesní či právní rady (s žádostí o konkrétní pomoc byste se vždy měli obracet na odborníka s příslušnou kvalifikací).

EUN si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení pozastavit zveřejnění určitých sekcí platformy, změnit ji, upravit, přidat nebo odstranit.

Smyslem tohoto prohlášení není snížit odpovědnost Evropské komise, agentury EACEA a organizace EUN v případech, kdy dojte k porušení povinností stanovených příslušnými zákony v jednotlivých zemích. Organizace se také nemůže v rozporu s těmito zákony ze zodpovědnosti zcela vyvázat.

Autorská práva

Není-li uvedeno jinak, je další šíření zde publikovaných informací možné, vždy je však nutné uvést zdroj. Pokud je šíření informací podmíněno získáním zvláštního souhlasu, výše uvedené obecné povolení přestává platit. V takových případech jsou podmínky dalšího využívání informací vždy jasně stanoven.

Nakládání s materiály a příspěvky, které platformě poskytují uživatelé, se řídí rozhodnutím o dalším využití dokumentů Evropské komise, proto je v souladu, pokud není stanoveno jinak, s pravidly licence „Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0).