Témata měsíce

Každý měsíc se na platformě School Education Gateway soustředíme na jedno téma. V březnu 2020 jsme se zvláště zaměřili na ONLINE a DISTANČNÍ UČENÍ, a to v souvislosti s tím, jak byly na celém světě zavřeny školy. Na rok 2021 máme stanovena následující témata měsíce:

Leden Vzdělávací program jinak
Únor Duševní pohoda a blaho
Březen Kombinované učení
Duben Neformální učení
Květen Vzdělávání osob, jež často mění místo pobytu (Romové, pracovníci cirkusů)
Červen Učební komunity
Červenec Život ve společnosti
Srpen Tělesná výchova
Září Identita (jazyk a kultura)
Říjen Digitalní kompetence pedagogů
Listopad Kariérní poradenství
Prosinec Mediální gramotnost