Často kladené dotazy (FAQ)

School Education Gateway˄

Jaký je rozdíl mezi eTwinningem a portálem School Education Gateway?

Rating: 5/5

Obě iniciativy jsou financovány z programu Erasmus+ a podporují inovativní výukové postupy v celé Evropě. eTwinning, nejrozsáhlejší evropská síť učitelů, poskytuje pracovníkům škol platformu, kde mohou ve spolupráci s jednou či více školami ze zahraničí vytvářet společné projekty. eTwinningová platforma je určena pouze školám a učitelům. Portál School Education Gateway je zaměřen na evropské programy pro školy a jeho cílem je přibližovat politické programy a osvědčené postupy učitelům. Webové stránky jsou veřejně přístupné a proto otevřené také dalším aktérům na poli vzdělávání. Smyslem portálu je podporovat spolupráci mezi školami a dalšími organizacemi.

Proč se mohou uživatelé eTwinningu přihlásit na portál School Education Gateway, ale opačně to nelze?

Rating: 5/5

Učitelé s eTwinningovým účtem mohou tentýž účet použít pro přihlášení na webové stránky School Education Gateway. Chtěli jsme, aby bylo používání portálu School Education Gateway pro eTwinningové učitele snazší. Všichni, kdo eTwinningový účet nemají, si mohou účet snadno založit na School Education Gateway. Na rozdíl od eTwinningu není portál School Education Gateway přístupný pouze učitelům, ale všem zainteresovaným. Uživatelé proto nemohou svůj účet na School Education Gateway použít pro přihlášení do eTwinningu, který zůstává výhradně platformou pro učitele a jméno každého nového uživatele zde musí ověřit a schválit zaměstnanci národního podpůrného střediska v příslušné zemi.

Zapomněl/a jsem uživatelské jméno/heslo. Jak mám postupovat?

Rating: 5/5

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje, můžete využít odkaz „Zapomněli jste přihlašovací jméno/heslo?“, které se zobrazuje v přihlašovacím okně (do něhož se dostanete pomocí modrého tlačítka v pravém horním rohu) a heslo si obnovit. Obdržíte e-mailovou zprávu se svým přihlašovacím jménem a novým heslem. Pokud chcete, můžete si po přihlášení na stránky na svém profilu heslo změnit.

Vezměte prosím na vědomí, že heslo smí obsahovat pouze písmena a čísla. Dále upozorňujeme, že pokud jste se na stránky poprvé přihlašovali přes již existující eTwinningový účet nebo účet na sociálních sítích, heslo si tímto způsobem obnovit nemůžete. V tomto případě musíte obnovit přihlašovací údaje na svém eTwinningovém účtu nebo na účtu příslušné sociální sítě a pak se do platformy School Education Gateway přihlásit pomocí nových údajů.

Co je míněno „dobou čtení“?

Rating: 5/5

Informace o „době čtení“ se objevuje u článků na platformě a týká se odhadovaného času potřebného na přečtení textu. Celkový čas se může u různých čtenářů lišit, záleží na míře soustředění i na jazyku. Do odhadovaného času na čtení nejsou započítány žádné obrazové materiály vložené do textu (např. videa).

Jak mohu deaktivovat svůj profil nebo odstranit osobní údaje z mého profilu?

Rating: 5/5

Pokud uživatel zažádá o deaktivaci profilu nebo je jeho profil deaktivován automaticky, žádné údaje o jeho osobě se ostatním účastníkům programu School Education Gateway již nezobrazují. Dále jsou uchovávány pouze v anonymní podobě, která neumožňuje přiřadit je konkrétní osobě. Chce-li účastník s deaktivovaným profilem platformu opět používat, musí se znovu zaregistrovat. Údaje v souhrnné podobě mají dále k dispozici pouze pro potřeby výzkumu a monitoringu agentura EACEA, Evropská komise, národní a regionální vzdělávací instituce, instituce pověřené zaváděním programu School Education Gateway a jiné třetí strany, a to se souhlasem kontrolora dat.

Chcete-li ze svého profilu odstranit některé osobní údaje, obraťte se na asistenční službu (helpdesk).

Jak mohu doporučit nové materiály ke zveřejnění na platformě School Education Gateway?

Rating: 4/5

Do you have interesting content you would like to see published on the School Education Gateway? Use this online form to send us content suggestions. Before sending, please have a look at our content types and monthly topics. If you would like to suggest content for a specific monthly topic, please send it three months in advance. Unfortunately, we can’t publish all suggested content, but the editorial team goes through all suggestions and will inform the senders whether the material is selected for publishing. We also reserve the right to edit any submitted content prior to publication.

Co je to promo balíček platformy School Education Gateway?

Rating: 4/5

Promo balíček obsahuje kompletní sadu informačních a propagačních materiálů o platformě School Education Gateway, nástrojích programu Erasmus+ a Teacher Academy. Jeho součástí jsou prezentace, listy s informacemi, loga a mnoho dalšího. Většina materiálů je k dispozici ve 23 jazycích. Materiály v promo balíčku může využít každý, kdo chce platformu a s ní spojené služby propagovat. Zájemci je najdou v sekci Úvod.

Co je newsletter platformy School Education Gateway a jak se mohu přihlásit k jeho odběru?

Rating: 5/5

Newsletter je odběratelům zasílán čtyřikrát ročně a jeho obsahem jsou informace o změnách, k nimž v obsahu a službách platformy dochází. Newsletter je vydáván v angličtině. Newsletter je e-mailem zasílán všem registrovaným uživatelům, ale k jeho odběru se můžete přihlásit i zvlášť. Vydané newslettery jsou k dispozici zde.

Co jsou webináře platformy School Education Gateway a jak se do nich mohu zapojit?

Rating: 5/5

Webináře se zaměřují na různá témata v oblasti školního vzdělávání, například na učení se jazykům, podnikatelské dovednosti, kreativnost, hodnocení apod. Webináře se konají v pravidelném rytmu a účastnit se jich může kdokoliv, kdo se zajímá o témata, jimž se věnují. Pokud se přihlásíte do seznamu adresátů pošty odesílané k webinářům, budete o nadcházejících webinářích pravidelně informováni. Více informací k jednotlivým webinářům lze nalézt na příslušných webových stránkách.

Nástroje programu Erasmus+˅

Co jsou to nástroje programu Erasmus+?

Rating: 5/5

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport pro období let 2014-2020. Školám a dalším organizacím nabízí finanční podporu, z grantů je možné financovat také vzdělávací kurzy nebo výukové pobyty, jejichž smyslem je profesní rozvoj nebo příprava projektových partnerství. Nástroje na portálu School Education Gateway, které byly vyvinuty na podporu konkrétních aktivit programu Erasmus+, jsou k dispozici v sekci Možnosti v programu Erasmus+.

Jedná se o tři nástroje týkající se projektů v rámci programu Erasmus+:

 • Katalog kurzů – specializovaný katalog kurzů zaměřených na profesní rozvoj učitelů a dalších pracovníků škol (projekty mobility osob ve školním vzdělávání v rámci Klíčové akce 1);
 • Příležitosti v oblasti mobilit – příležitosti pro pracovníky škol absolvovat výukový pobyt nebo „stínování“ (job shadowing) na hostitelské škole/v hostitelské organizaci v zahraničí (projekty mobility osob ve školním vzdělávání v rámci Klíčové akce 1);
 • Strategická partnerství – vyhledávání partnerů z celé Evropy pro školy a organizace, se kterými mohou realizovat společný projekt (strategická partnerství v rámci Klíčové akce 2).

Jak je monitorována kvalita nabídek?

Rating: 4/5

Evropská komise ani národní agentury nabídky předem neschvalují ani neprověřují. Kurzy, příležitosti v oblasti mobilit a strategická partnerství nabízejí nezávislé organizace, které žádáme, aby při zveřejňování nabídek respektovaly pravidla a podmínky portálu School Education Gateway. Evropská komise nepřijímá za obsah, průběh či organizaci jednotlivých programů žádné závazky či zodpovědnost. Pokud uživatelé považují určitý obsah či organizaci za nezákonné či urážlivé, mohou je nahlásit. Administrátory webu lze kontaktovat na adrese support@schooleducationgateway.eu.

Jaký je rozdíl mezi strategickým partnerstvím a spoluprací mezi školami?

Rating: 4/5

Spolupráce škol je typická pro eTwinning, který je také nejlepším místem, kde takové aktivity uskutečňovat. eTwinningové projekty nejsou finančně podporovány. Termínem „strategická partnerství“ označujeme projekty, které umožňují spolupráci různých typů organizací. Tyto projekty mohou být financovány z projektu Erasmus+. Více o strategických partnerstvích si přečtěte zde a v Příručce k programu Erasmus+.

Našel/našla jsem zajímavý kurz/příležitost v oblasti mobility/strategické partnerství. Na koho se mám obrátit?

Rating: 4/5

Pokud máte zájem o více informací o kurzu/příležitosti v oblasti mobilit/strategickém partnerství, spojte se prosím s organizací, která nabídku zveřejnila:

 • Využijte přímý kontaktní formulář (je nutné se na portálu přihlásit), který najdete vpravo na stránce s nabídkou.
 • Jděte na webové stránky ogranizace, která nabídku zveřejnila.

Vezměte prosím na vědomí, že organizace School Education Gateway sama prezenční kurzy, příležitosti v oblasti mobilit či strategická partnerství nenabízí, pouze k tomu školám poskytuje nástroje.

Rád/a bych absolvoval/a výukový pobyt (teaching assignment)/stínování (job shadowing), ale mezi příležitostmi v oblastmi mobilit jsem nenalezl/a vhodnou nabídku. Můžete mi pomoci?

Rating: 4/5

Všechny příležitosti v oblasti mobility jsou zveřejněny na webu, zveřejňují je školy a jiné organizace. Znáte-li školu, o kterou máte zájem, doporučujeme obrátit se přímo na ni. Pokud si chcete prohlídnout i jiné školy, můžete se podívat na eTwinningové webové stránky.

Co znamenají různé typy příležitostí v oblasti mobilit?

Rating: 4/5

 • Stínování je pro studenty, čerstvé absolventy, učitele a další zaměstnance školy. Jde o možnost pracovat na hostitelské škole/organizaci v zahraničí po boku odborníků, kteří disponují znalostmi o povolání či profesní dráze, která účastníka zajímá.
 • Dlouhodobé výukové pobyty jsou vhodné pro studenty, čerstvé absolventy a učitele. Účastníci mají možnost absolvovat pětiměsíční či delší pracovaní stáž ve svém oboru nebo oboru, který je zajímá, na hostitelské škole/organizaci v zahraničí.
 • Krátkodobé výujkové pobyty jsou kratší než pět měsíců.
 • Studijní pobyty a praktické stáže pro studenty jsou určeny studentům a čerstvým absolventům. Účastníci mají možnost absolvovat studijní pobyt nebo praktickou stáž.
 • Asistent učitele je pozice určená učitelům či jiným zaměstnancům školy. Mají možnost absolvovat stáž jako asistent ve výuce.
 • Jiné příležitosti v oblasti mobility mají podobu např. observačních návštěv či seminářů.

Jaký je rozdíl mezi strategickými partnerstvími ve školním vzdělávání a partnerstvími pro výměnu v rámci škol?

Rating: 4/5

V klíčové akci 2 programu Erasmus+ mohou školy žádat o podporu obou typů projektů. V rámci „strategického partnerství ve školním vzdělávání“ mohou školy realizovat aktivity ve spolupráci s jakoukoli organizací působící v oblasti vzdělávání (např. s muzei, nadacemi, místními úřady nebo kulturními organizacemi). Hledat partnery můžete na stránce určené k vyhledávání strategických partnerství na portálu School Education Gateway. V rámci „partnerství pro výměnu v rámci škol“ mohou školy spolupracovat s jinými školami. Pravidla účasti v obou typech projektů si ověřte v příručce programu Erasmus+.

Jsem pedagog a mám zájem o výukový pobyt nebo stínování. Mohu zde zveřejnit zprávu?

Rating: 4/5

Ano, jako jednotlivec můžete zveřejnit poptávku po mobilitě. Přihlaste se prosím na svůj profil, jděte do sekce „Příležitosti v oblasti mobilit“ a klikněte na políčko „Přidat možnost mobility“. Vyberte možnost „Žádost o příležitost k mobilitě“. Vezměte prosím na vědomí, že mobilitu můžete absolvovat pouze jako zaměstnanec školy nebo organizace.

Chtěl/a bych se dozvědět více o organizaci zaregistrované na portálu School Education Gateway. Jak se dostanu na její profilovou stránku?

Rating: 5/5

Chcete-li se dostat na profilovou stránku organizace, otevřete si u jakékoli nabídky mobility, kterou daná organizace zveřejnila, stránku s podrobnými informacemi a v pravém horním rohu klikněte na políčko „Přejít na stránky organizace“.

Zajímá mě organizace zaregistrovaná na portálu School Education Gateway, rád/a bych pravidelně dostával/a informace o nabízených kurzech i další zprávy, které zveřejňuje. Jak mám postupovat?

Rating: 4/5

Pokud chcete dostávat e-mailem informace o všech nabídkách, které organizace na portálu School Education Gateway zveřejní, můžete ji začít sledovat. Jděte na její profilovou stránku a klikněte na políčko „Sledovat organizaci“. Stejné políčko najdete také na stránce s podrobnými informace u všech nabídek organizace. Pokud organizaci již dále sledovat nechcete, klikněte na „Zrušit sledování organizace“.

Jakým způsobem si mohou objednat zasílání informací o nových kurzech, příležitostech v oblasti mobilit a strategických partnerstvích?

Rating: 5/5

U jednoho z uložených výsledků vyhledávání si můžete objednat zasílání týdenního výpisu nově zveřejněných nabídek, které odpovídají kritériím zadaným při vyhledávání. Pokud o tuto službu máte zájem, jděte na: Můj profil – Kurzy/Příležitosti v oblasti mobilit/Strategická partnerství – Uložené výsledky vyhledávání. Pod uloženými výsledky, u kterých si přejete dostávat upozornění, klikněte na políčko „Přeji si dostávat výpisy“. Uložit si můžete výsledky jakéhokoli vyhledávání, které provedete v katalogu kurzů/v sekci příležitostí v oblasti mobilit/v sekci strategických partnerství.

Jak mohu kurz ohodnotit?

Rating: 4/5

Účastníci kurzu mohou využít tlačítko pro hodnocení v dolní části stránky každého kurzu. Komentář můžete napsat pouze v případě, že jste zaregistrováni a také přihlášeni, a aktivitu musíte nejprve ohodnotit (pomocí hvězdiček). Komentář by měl být informativní a měl by popisovat, jak se vám kurz líbil, v čem byl přínosný a co by v něm bylo možné zlepšit. Není vhodné psát komentáře příliš krátké (pouze o jednom řádku). Zveřejněné hodnocení se musí týkat pouze daného programu. Tento nástroj má sloužit pouze pro hodnocení zkušeností z kurzu, kam můžete zahrnout také komunikaci s jeho poskytovatelem.

Mám s organizátorem nějakého kurzu špatnou zkušenost (kurz neodpovídal popisu, poskytovatel neodpovídal na e-maily nebo poté, co jsem si zakoupil/a letenky kurz zrušil). Jak mám postupovat?

Rating: 4/5

Organizátoři kurzů jsou nezávislými organizacemi, a žádný oficiální postup pro podávání stížností tedy neexistuje. My je ovšem sledujeme v rámci kontroly toho, jak je katalog používán.

V prvním kroku se můžete s žádostí o vysvětlení situace obrátit na svou Národní agenturu pro Erasmus+, která vám sdělí, zda v dané věci může něco udělat. Následně můžete také oficiálně napsat e-mail organizátorovi kurzu, problém mu popsat, a dokonce požádat o kompenzaci, pokud máte pocit, že na ni máte nárok. Kurz, který organizátor nabídl, byste také měli ohodnotit v katalogu kurzů, který naše platforma nabízí, a jasně popsat problémy a důvod, proč kurz nenaplnil vaše očekávání, tak aby se z vaší zkušenosti mohly poučit jiné školy.

Kurz, který mě zajímá, se v příštím měsíci koná třikrát, ale já ve výsledcích vyhledávání vidím pouze jeden termín. Proč?

Rating: 4/5

Ve výsledcích vyhledávání se kurzy zobrazují pouze ve frekvenci jednou za měsíc. Pokud se kurz za měsíc koná vícekrát, zobrazuje se nejbližší termín a ostatní jsou pouze uvedeny. Všechny nadcházející termíny si lze prohlédnout na stránkách samotného kurzu.

Co znamená hodnocení, které se objevuje u organizátorů kurzu?

Rating: 4/5

Jedná se o průměr hodnocení, které organizátor kurzů obdržel. Jednotlivá hodnocení jsou dostupná pouze na stránkách jednotlivých kurzů daného organizátora.

Výsledky vyhledávání v katalogu kurzů lze seřadit podle kritérií „Nejlepší hodnocení“ či „Nejvíce komentářů“. Co tato kritéria znamenají?

Rating: 5/5

„Nejlepší hodnocení“ znamená, že jsou kurzy seřazeny podle svého průměrného hodnocení, a to počínaje nejlépe hodnocenými kurzy.

„Nejvíce komentářů“ znamená, že jsou kurzy seřazeny podle toho, kolik mají komentářů, a to počínaje těmi kurzy, které jich mají nejvíce.

Možnosti a žádosti o finanční podporu v programu Erasmus+˅

Jak učitel či škola zjistí, že určitý kurz či jiný program lze zařadit do žádosti o grant programu Erasmus+?

Rating: 4/5

V současné době neexistuje žádné předběžné přijímání kurzů či jiného programů. Žádáme školy, aby při výběru kurzů či plánování dalších aktivit nabídky kriticky zhodnotily. Zároveň vezměte na vědomí, že vyberete-li si škola kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo nabídku strategického partnerství z databáze, nemá automaticky zaručeno přidělení grantu v programu Erasmus+. Do žádosti o grant programu Erasmus+ lze zařadit kurzy, příležitosti v oblasti mobilit či strategická partnerství neuvedené v databázi.

Kde zjistím podrobnější informace o finanční podpoře v rámci programu Erasmus+?

Rating: 4/5

Chcete-li zjistit více o grantech v programu Erasmus+, podmínkách a termínech podání žádostí, navštivte prosím webové stránky programu Erasmus+ a přečtěte si informace uvedené v nejnovější Příručce k programu. S žádostí o podrobnější informace se můžete také obrátit na svoji národní agenturu.

Můžete mé škole pomoci s vyplněním žádosti o grant v programu Erasmus+?

Rating: 4/5

School Education Gateway bohužel tuto formu pomoci nabídnout nemůže. Obraťte se prosím na svoji národní agenturu a zjistěte, jak vám mohou pomoci zde.

Může pro vás být užitečné projít si databázi schválených projetků Erasmus+, kde najdete rady a nápady pro vyplnění vlastní žádosti. Dále upozorňujeme, že v online kurzu „Možnosti finanční podpory pro školy v programu Erasmus+“ připraveném přímo pro School Education Gateway získají zástupci škol, které mají zájem o program Erasmus+, rady a praktické příklady.

Teacher Academy˅

Co je to Teacher Academy na portálu School Education Gateway?

Rating: 4/5

Teacher Academy je centrálním místem, odkud máte přístup k aktivitám zaměřeným na profesní rozvoj. Najdete zde mimo jiné:

 1. Online kurzy zdarma vytvořené přímo pro School Education Gateway.
 2. Velmi oblíbené prezenční kury, díky kterým se některým evropským učitelům již podařilo uspokojit potřeby v oblasti dalšího vzdělávání. Náklady na kurzy lze hradit z grantů programu Erasmus+ (Klíčová akce 1: Projekty mobilit pro pedagogické pracovníky škol).
 3. Webináře: zapojte se do rozsahem optimálních vzdělávacích akcí nejen k tématům, které měsíčně stanovuje School Education Gateway.
 4. Nejrůznější výukové materiály vytvořené institucemi EU a v rámci projektů financovaných EU.

Internetové i prezenční kurzy jsou zařazeny do katalogu kurzů programu Erasmus+.

Co jsou to online kurzy?

Rating: 4/5

Vytváříme je na základě požadavků učitelů, vždy jsou zaměřeny na určitý klíčový problém, který učitelé uvedli v průzkumu TALIS Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Kurz je vždy nabízen v angličtině a jednom dalším jazyce.

Program online kurzů Teacher Academy má podporu pedagogického kolegia. Více informací o kolegiu najdete zde.

Může internetový kurz do katalogu kurzů přidat kdokoli z uživatelů?

Rating: 4/5

Online kurzy v Teacher Academy jsou organizovány centrálně na úrovni School Education Gateway. V současné době mohou nové online kurzy zveřejňovat pouze administrátoři School Education Gateway. Všichni uživatelé (poskytovatelé kurzů) mohou i nadále nabízet prezenční kurzy, a to obvyklým způsobem při dodržení všech pravidel a podmínek.

Online kurzy na webu Teacher Academy (MOOC)˅

Co je to MOOC? Jak se mohu zúčastnit a studovat v kurzu MOOC?

Rating: 4/5

Kurzy MOOC (Massive Open Online Courses – hromadné otevřené online kurzy) jsou kurzy, ke kterým mají všichni otevřený přístup prostřednictvím webu. Pokud kurzy MOOC neznáte, podívejte se na video. Chcete-li z účasti v kurzu MOOC získat maximum, podívejte se na toto video.

Kdo se může kurzu zúčastnit?

Rating: 4/5

Ačkoli jsou kurzy určeny učitelům z praxe a dalším pedagogickým odborníkům na školách, rádi v nich uvítáme kohokoli, kdo je zaregistrovaný na portálu School Education Gateway.

Jaký je poplatek za účast v kurzu?

Rating: 5/5

Všechny kurzy poskytované v Teacher Academy jsou pro všechny účastníky zcela zdarma! Jsou financovány Evropskou komisí jako součást platformy School Education Gateway.

Jak je účast v kurzu časově náročná?

Rating: 5/5

Jednotlivé kurzy se mezi sebou liší, ve většině kurzů však úspěšné absolvovaní modulu vyžaduje 3–4 hodiny práce týdně. Představa je taková, že každý den věnujete svému profesnímu rozvoji okolo 30 minut. Je však na vás, kolik času chcete prací v kurzu strávit. Většina účastníků uvádí, že jim práce zabrala 2–3 hodiny, někteří však šli do větších podrobností a zabrala jim déle.

Jak se mohu přihlásit do online kurzu v Teacher Academy?

Rating: 5/5

Chcete-li se zapsat do kurzu, musíte se nejprve zaregistrovat jako uživatel na platformě School Education Gateway. Pokud by to pro vás bylo složité, podívejte se na tento návod. Jakmile se přihlásíte nebo si vytvoříte vlastní účet, přejděte na Teacher Academy a podívejte se, jaké online kurzy jsou v nabídce. Vyberte si jakýkoli kurz, přejděte na jeho domovskou stránku a poté klikněte vpravo na stránce na oranžové políčko „Přihlásit se do tohoto kurzu“.

Jaký typ zařízení nebo softwaru pro úspěšnou účast potřebuji?

Rating: 5/5

Pro účast v kurzu nepotřebujete nic víc, než spolehlivé internetové připojení a nejnovější verzi hlavních internetových prohlížečů.

Online kurzy v Teacher Academy se nejlépe zobrazují pomocí prohlížečů Chrome nebo Firefox, jsou však certifikovány také pro Explorer, Windows Edge a Safari. Prohlížeč Opera bohužel v současné době podporován není, pokud ho tedy používáte, mohou se vyskytnout drobné problémy.

V některých kurzech budeme nabízet webináře, což jsou online semináře v délce jedné hodiny realizované pomocí nástrojů Webex nebo Adobe Connect. Některé systémy mohou požadovat, abyste si pro tyto nástroje stáhli nepříliš velký softwarový program. Pro tyto webináře nepotřebujete webkameru ani mikrofon.

Je nutné používat během kurzu sociální sítě?

Rating: 4/5

Nutné to není, ale pokud se budete během online kurzu Teacher Academy na sociálních sítích pohybovat, bude to pro vás zábavnější! Přidáte-li se ke skupinám z kurzů na Facebooku a budete sledovat diskuse označené hashtagy na Twitteru, seznámíte se s podobně smýšlejícími účastníky, můžete si vyměňovat užitečné materiály a informace a sdílet nápady a názory na kurz. Neměli byste také zapomenout na fóra kurzu, kde můžete pokládat dotazy týkající se kurzu a my vám na ně odpovíme.

Obdržím za účast v kurzu digitální certifikát?

Rating: 4/5

Po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží účastníci digitální certifikát a digitální „badge“ (odznak) kurzu. Více informací o certifikátech za konkrétní kurz najdete v sekci často pokládaných dotazů u kurzu, kterého se chcete zúčastnit.

Co je to digitální badge (eBadge)?

Rating: 3/5

Digitální badge je uznávaným indikátorem, který ukazuje, že jste získali určitou dovednost či znalost nebo splnili určitý úkol. Můžete je používat, abyste sdělili, že jste splnili úkoly a prostudovali všechna témata v modulu. Badge můžete mít na svém profilu nebo si je můžete importovat do Mozilla Backpack. Mozilla Backpack je místem, kde můžete shromažďovat všechny digitální badge od poskytovatelů nejrůznějších kurzů a školení. Odkaz na něj pak můžete poskytnout potenciálním zaměstnavatelům, kteří si zde udělají jasnou představu, čeho jste dosáhli. Více informací najdete zde: openbadges.org

Po dokončení určitého modulu v kurzu získáte digitální badge. Existuje také badge za kurz, který obdržíte po dokončení všech modulů.

Koho mohu požádat o pomoc?

Rating: 5/5

Máte-li dotaz na konkrétní online kurz, navštivte prosím sekci často pokládaných dotazů u daného kurzu. Pokud zde odpověď nenajdete, nechte prosím vzkaz na fóru kurzu v sekci „technické dotazy nebo problémy“ a my vám na něj odpovíme, jelikož stejný dotaz mohou mít i někteří vaši kolegové. Máte-li obecný dotaz k platformě School Education Gateway nebo Teacher Academy, prostudujte si prosím pozorně tuto sekci často pokládaných dotazů, kde odpovědi na obvykle pokládané dotazy najdete.

Je obsah kurzů Teacher Academy dostupný i po jejich skončení?

Rating: 4/5

Do kurzu má po jeho skončení neomezený přístup každý, kdo se chce seznámit s jeho obsahem a hledá způsoby, jak zlepšit vlastní pedagogickou činnost. Vezměte však, prosím, na vědomí, že po oficiálním termínu konání již kurz není moderován a není možné získat certifikát.

Může mi být účast v kurzu Teacher Academy formálně uznána?

Rating: 4/5

V každé zemi platí jiná pravidla pro uznávání certifikátů ministerstvem školství či jinou akreditovanou organizací.

Portugalským učitelům bude úspěšně absolvovaný kurz v Teacher Academy uznán jako platné průběžné odborné vzdělávání a započítán příslušný počet studijních hodin. Podmínkou je zaslání získaného certifikátu na adresu Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC), Rua do Forno, nº 30, 1º andar - apartado 2168, 4700 - 429 Braga, Portugal. Podrobnější informace poskytne CCPFC.

Ve většině ostatních případů prozatím certifikáty uznávány nejsou, s ministerstvy a univerzitami však jednáme a snažíme se zajistit, aby učitelům bylo absolvování kurzů uznáno tak, jak si zaslouží.

Co jsou skupiny absolventů a redakční rady?

Rating: 3/5

Na konci každého kurzu zakládáme skupinu pro absolventy a vybíráme redakční radu. Chceme tak ocenit vynikající práci účastníků kurzu a jako absolventům nabídnout prostor pro další spolupráci. Každý, kdo v Teacher Academy dokončí kurz, dostane pozvání do absolventské skupiny. Bývalí kurzisté zde mohou i po skončení kurzu pokračovat v aktivitách a výměnách názorů se spolužáky. Redakční radu vybíráme ze členů absolventské skupiny. Tvoří ji 10–30 účastníků, kteří prokázali během kurzu zájem a odvedli příkladnou práci. Úkolem rady je hodnotit a komentovat uživatelské výstupy z kurzu, které ostatní považují za hodné pozornosti, aby bylo možné provést finální výběr prací, které projdou odbornou redakcí, přeložíme je a posléze zveřejníme na platformě School Education Gateway.

Pro organizátory kurzů˅

Kdo může nabídku zveřejnit?

Rating: 4/5

Na portálu School Education Gateway může kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo žádost o strategické partnerství zveřejnit kdokoli. Pro zveřejnění informace je pouze nutné, aby měl její autor osobní přihlašovací účet propojený s konkrétní organizací, přičemž každá organizace musí mít účastnický identifikační kód (PIC). Jakmile si uživatel účet zřídí, může začít zveřejňovat informace v jakékoli sekci. Vkladatele žádáme o dodržování pravidel a podmínek portálu School Education Gateway.

Mohu zveřejnit nabídku, která se netýká školního vzdělávání?

Rating: 4/5

Portál School Education Gateway je zaměřen na evropskou komunitu škol. Jelikož chceme, aby měl portál pro komunitu význam, nedoporučujeme zveřejňovat nabídky týkající se jiných oblastí (vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých), pokud také nějakým způsobem se školním vzděláváním nesouvisí.

Jak mohu zveřejnit nabídku v katalogu kurzů/v sekci příležitostí v oblasti mobilit/v sekci strategických partnerství?

Rating: 4/5

Vše je podrobně vysvětleno v Návodu: nástroje programu Erasmus+, který je k dispozici ve 23 jazycích. Jinou možností je podívat se na toto video, kde je vše vysvětleno krok za krokem.

Chci nabídnout kurz, který se koná opakovaně v několika termínech. Mám ho zveřenit v katalogu kurzů vícekrát?

Rating: 4/5

Pořádáte-li stejný kurz opakovaně, vytvoříte ho v katalogu kurzů pouze jednou. Další data můžete přidat pomocí možnosti „více setkání“. Pokyny najdete v Návodu: nástroje programu Erasmus+ (str.14).

Může se kurz v různých termínech uskutečnit na jiných místech?

Rating: 4/5

V současné době můžete pro různé termíny téhož kurzu zadat pouze jednu lokaci. Pořádáte-li kurz v různých termínech na jiných místech, doporučujeme vložit dva samostatné kurzy. Podívejte se na následující příklad:

 • Kurz ABC v Itálii
  • 1. termín konání
  • 2. termín konání
  • 3. termín konání
 • Kurz ABC v Polsku
  • 1. termín konání
  • 2. termín konání
  • 3. termín konání

Před nějakou dobou jsem zveřejnil/a informace o kurzu, nyní ho ale v katalogu kurzů nemohu najít? Proč tomu tak je?

Rating: 4/5

Doba, kdy se kurz v katalogu zobrazuje, je dána termínem jeho zahájení/ukončení. Jakmile kurz skončí, nelze ho již v katalogu kurzů najít. Pokud váš kurz ještě neproběhl, a přesto se vám ho nedaří nalézt, doporučujeme ověřit, zda jste datum jeho začátku a konce uvedli správně. Vezměte prosím na vědomí, že kurzy se zobrazují automaticky v chronologickém pořadí, nejbližší kurzy jsou na seznamu jako první. Znamená to tedy, že na čím pozdější datum je váš kurz naplánován, tím níže na seznamu bude.

Jsem poskytovatelem kurzu a rád bych se zkontaktoval s jinými poskytovateli. Kde to mohu udělat?

Rating: 3/5

Jste-li poskytovatelem kurzu a chcete navázat diskusi s jinými poskytovateli, doporučujeme přidat se do skupiny Erasmus+ Course Providers na síti LinkedIn.

Jak mohou přidat online kurz do katalogu kurzů?

Rating: 4/5

V současné době mohou externí poskytovatelé přidávat do katalogu pouze prezenční kurzy. Internetové kurzy, které nyní v katalogu najdete, mohou nabízet výhradně členové týmu School Education Gateway a spolupracující odborníci.

Mohu odstranit nabídku, kterou jsem sám/sama vložil/a?

Rating: 3/5

Pokud vaši nabídku dosud nikdo neohodnotil a neokomentoval, můžete ji sami kdykoli odstranit. Provedete to přes svůj profil v admin panelu pro své položky (např. v sekci „Kurzy“ a „Moje kurzy“). Vyhledejte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na odkaz „Odstranit“ pod ní.