Často kladené dotazy (FAQ)

School Education Gateway˄

Jaký je rozdíl mezi eTwinningem a portálem School Education Gateway?

Rating: 5/5

Obě iniciativy jsou financovány z programu Erasmus+ a podporují inovativní výukové postupy v celé Evropě. eTwinning, nejrozsáhlejší evropská síť učitelů, poskytuje pracovníkům škol platformu, kde mohou ve spolupráci s jednou či více školami ze zahraničí vytvářet společné projekty. eTwinningová platforma je určena pouze školám a učitelům. Portál School Education Gateway je zaměřen na evropské programy pro školy a jeho cílem je přibližovat politické programy a osvědčené postupy učitelům. Webové stránky jsou veřejně přístupné, a proto otevřené také dalším aktérům na poli vzdělávání. Smyslem portálu je podporovat spolupráci mezi školami a dalšími organizacemi. Více informací nabízí tato infografika.

Proč se mohou uživatelé eTwinningu přihlásit na portál School Education Gateway, ale opačně to nelze?

Rating: 5/5

Učitelé s eTwinningovým účtem mohou tentýž účet použít pro přihlášení na webové stránky School Education Gateway. Chtěli jsme, aby bylo používání portálu School Education Gateway pro eTwinningové učitele snazší. Všichni, kdo eTwinningový účet nemají, si mohou účet snadno založit na School Education Gateway. Na rozdíl od eTwinningu není portál School Education Gateway přístupný pouze učitelům, ale všem zainteresovaným. Uživatelé proto nemohou svůj účet na School Education Gateway použít pro přihlášení do eTwinningu, který zůstává výhradně platformou pro učitele a jméno každého nového uživatele zde musí ověřit a schválit zaměstnanci národního podpůrného střediska v příslušné zemi.

Zapomněl/a jsem uživatelské jméno/heslo. Jak mám postupovat?

Rating: 5/5

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje, můžete využít odkaz „Zapomněli jste přihlašovací jméno/heslo?“, který se zobrazuje v přihlašovacím okně (do něhož se dostanete pomocí modrého tlačítka v pravém horním rohu) a heslo si obnovit. Obdržíte e-mailovou zprávu se svým přihlašovacím jménem a novým heslem. Po přihlášení na stránky na svém profilu byste si heslo měli změnit.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste se na stránky poprvé přihlašovali přes již existující eTwinningový účet nebo účet na sociálních sítích, heslo si tímto způsobem obnovit nemůžete. V tomto případě musíte obnovit přihlašovací údaje na svém eTwinningovém účtu nebo na účtu příslušné sociální sítě a pak se do platformy School Education Gateway přihlásit pomocí nových údajů.

Jak mohu deaktivovat svůj profil nebo odstranit osobní údaje z mého profilu?

Rating: 5/5

Chcete-li ze svého profilu odstranit některé osobní údaje, obraťte se na asistenční službu (helpdesk).

Více informací je k dispozici na stránce Ochrana soukromí.

Jak mohu doporučit nové materiály ke zveřejnění na platformě School Education Gateway?

Rating: 4/5

Máte nějaké zajímavé materiály, které byste rádi zveřejnili na portálu School Education Gateway? Pošlete nám je prostřednictvím tohoto online formuláře. Před odesláním se prosím seznamte s typy našich materiálů a tématy pro každý měsíc. Chcete-li doporučit materiály pro konkrétní téma měsíce, zašlete je prosím s tříměsíčním předstihem. Omlouváme se, všechny zaslané materiály publikovat nemůžeme, redakční tým se ale návrhy bude zabývat a zasilatele informuje, zda je zveřejní. Vyhrazujeme si také právo materiály před zveřejněním upravit.

Co je to promo balíček platformy School Education Gateway?

Rating: 4/5

Promo balíček obsahuje kompletní sadu informačních a propagačních materiálů o platformě School Education Gateway, nástrojích programu Erasmus+ a Teacher Academy. Jeho součástí jsou prezentace, listy s informacemi, loga a mnoho dalšího. Většina materiálů je k dispozici ve 23 jazycích. Materiály v promo balíčku může využít každý, kdo chce platformu a s ní spojené služby propagovat. Zájemci je najdou v sekci Úvod.

Co je newsletter platformy School Education Gateway a jak se mohu přihlásit k jeho odběru?

Rating: 5/5

Newsletter je odběratelům zasílán čtyřikrát ročně a jeho obsahem jsou informace o změnách, k nimž v obsahu a službách platformy dochází. Newsletter je vydáván v angličtině. Newsletter je e-mailem zasílán všem registrovaným uživatelům, ale k jeho odběru se můžete přihlásit i zvlášť. Vydané newslettery jsou k dispozici zde.

Nástroje programu Erasmus+˅

Co jsou to nástroje programu Erasmus+?

Rating: 5/5

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport pro období let 2014-2020. Školám a dalším organizacím nabízí finanční podporu, z grantů je možné financovat také vzdělávací kurzy nebo výukové pobyty, jejichž smyslem je profesní rozvoj nebo příprava projektových partnerství. Nástroje na portálu School Education Gateway, které byly vyvinuty na podporu konkrétních aktivit programu Erasmus+, jsou k dispozici v sekci Možnosti v programu Erasmus+.

Jedná se o tři nástroje týkající se projektů v rámci programu Erasmus+:

 • Katalog kurzů – specializovaný katalog kurzů zaměřených na profesní rozvoj učitelů a dalších pracovníků škol (projekty mobility osob ve školním vzdělávání v rámci Klíčové akce 1);
 • Příležitosti v oblasti mobilit – příležitosti pro pracovníky škol absolvovat výukový pobyt nebo „stínování“ (job shadowing) na hostitelské škole/v hostitelské organizaci v zahraničí (projekty mobility osob ve školním vzdělávání v rámci Klíčové akce 1);
 • Strategická partnerství – vyhledávání partnerů z celé Evropy pro školy a organizace, se kterými mohou realizovat společný projekt (strategická partnerství v rámci Klíčové akce 2).

Kdo může zveřejňovat nabídky a jak je monitorována jejich kvalita?

Rating: 4/5

Na portálu School Education Gateway může kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo žádost o strategické partnerství zveřejnit kdokoli. Pro zveřejnění informace je pouze nutné, aby měl její autor osobní přihlašovací účet propojený s konkrétní organizací, přičemž každá organizace musí mít účastnický identifikační kód (PIC).

Kurzy, příležitosti v oblasti mobilit a strategická partnerství nabízejí nezávislé organizace, které žádáme, aby při zveřejňování nabídek respektovaly pravidla a podmínky portálu School Education Gateway. Evropská komise ani národní agentury nabídky předem neschvalují ani neprověřují.

Evropská komise nepřijímá za obsah, průběh či organizaci jednotlivých programů žádné závazky či zodpovědnost. Pokud uživatelé považují určitý obsah či organizaci za nezákonné či urážlivé, mohou je nahlásit. Administrátory webu lze kontaktovat prostřednictvím stránek podpory.

Jak mohu do svého profilu přidat organizaci?

Rating: 4/5

Chcete-li si do profilu přidat organizaci, podívejte se nejdříve, zda je již uvedena v databázi. Doporučujeme nejprve vyhledávat podle čísla PIC (Participant Identification Code), pokud ho však neznáte, můžete vyhledávat podle místa.

Profily organizací v této databázi vytvářejí pouze uživatelé, vaše město či organizace v ní tedy dosud nemusí existovat. Pokud organizaci nenajdete, budete mít možnost vytvořit její profil sami. V tomto případě se automaticky stanete uživatelem, který má funkci jejího administrátora. Pokud vaši organizaci již vytvořil jiný uživatel, můžete poslat žádost o členství stávajícímu administrátorovi, který ji může přijmout, nebo odmítnout. Jakmile je vaše žádost přijata, stáváte se členem organizace.

Všichni členové organizace mohou přidávat, upravovat a odstraňovat nabídky. Administrátor organizace může také upravovat informace o ní a její kontaktní údaje, přidávat a odebírat členy a svěřit funkci administrátora jinému členovi.

Našel/našla jsem zajímavý kurz/příležitost v oblasti mobility/strategické partnerství. Na koho se mám obrátit?

Rating: 4/5

Pokud máte zájem o více informací o kurzu/příležitosti v oblasti mobilit/strategickém partnerství, spojte se prosím s organizací, která nabídku zveřejnila:

 • Využijte přímý kontaktní formulář (je nutné se na portálu přihlásit), který najdete vpravo na stránce s nabídkou.
 • Jděte na webové stránky ogranizace, která nabídku zveřejnila.

Vezměte prosím na vědomí, že organizace School Education Gateway sama prezenční kurzy, příležitosti v oblasti mobilit či strategická partnerství nenabízí, pouze k tomu školám poskytuje nástroje.

Co znamenají různé typy příležitostí v oblasti mobilit?

Rating: 4/5

 • Stínování je pro studenty, čerstvé absolventy, učitele a další zaměstnance školy. Jde o možnost pracovat na hostitelské škole/organizaci v zahraničí po boku odborníků, kteří disponují znalostmi o povolání či profesní dráze, která účastníka zajímá.
 • Dlouhodobé výukové pobyty jsou vhodné pro studenty, čerstvé absolventy a učitele. Účastníci mají možnost absolvovat pětiměsíční či delší pracovaní stáž ve svém oboru nebo oboru, který je zajímá, na hostitelské škole/organizaci v zahraničí.
 • Krátkodobé výujkové pobyty jsou kratší než pět měsíců.
 • Studijní pobyty a praktické stáže pro studenty jsou určeny studentům a čerstvým absolventům. Účastníci mají možnost absolvovat studijní pobyt nebo praktickou stáž.
 • Asistent učitele je pozice určená učitelům či jiným zaměstnancům školy. Mají možnost absolvovat stáž jako asistent ve výuce.
 • Jiné příležitosti v oblasti mobility mají podobu např. observačních návštěv či seminářů.

Jaký je rozdíl mezi strategickými partnerstvími ve školním vzdělávání a partnerstvími pro výměnu v rámci škol?

Rating: 4/5

V klíčové akci 2 programu Erasmus+ mohou školy žádat o podporu obou typů projektů. V rámci „strategického partnerství ve školním vzdělávání“ mohou školy realizovat aktivity ve spolupráci s jakoukoli organizací působící v oblasti vzdělávání (např. s muzei, nadacemi, místními úřady nebo kulturními organizacemi). Hledat partnery můžete na stránce určené k vyhledávání strategických partnerství na portálu School Education Gateway. V rámci „partnerství pro výměnu v rámci škol“ mohou školy spolupracovat s jinými školami. Pravidla účasti v obou typech projektů si ověřte v příručce programu Erasmus+.

Jsem pedagog a mám zájem o výukový pobyt nebo stínování. Mohu zde zveřejnit zprávu?

Rating: 4/5

Ano, jako jednotlivec můžete zveřejnit poptávku po mobilitě. Přihlaste se prosím na svůj profil, jděte do sekce „Příležitosti v oblasti mobilit“ a klikněte na políčko „Přidat možnost mobility“. Vyberte možnost „Žádost o příležitost k mobilitě“. Vezměte prosím na vědomí, že mobilitu můžete absolvovat pouze jako zaměstnanec školy nebo organizace. Znáte-li školu, o kterou máte zájem, doporučujeme obrátit se přímo na ni. Pokud si chcete prohlídnout i jiné školy, můžete se podívat na eTwinningové webové stránky.

Zajímá mě organizace zaregistrovaná na portálu School Education Gateway, rád/a bych pravidelně dostával/a informace o nabízených kurzech i další zprávy, které zveřejňuje. Jak mám postupovat?

Rating: 4/5

Pokud chcete dostávat e-mailem informace o všech nabídkách, které organizace na portálu School Education Gateway zveřejní, můžete ji začít sledovat. Jděte na její profilovou stránku a klikněte na políčko „Sledovat organizaci“. Stejné políčko najdete také na stránce s podrobnými informace u všech nabídek organizace. Pokud organizaci již dále sledovat nechcete, klikněte na „Zrušit sledování organizace“.

Jakým způsobem si mohou objednat zasílání informací o nových kurzech, příležitostech v oblasti mobilit a strategických partnerstvích?

Rating: 5/5

U jednoho z uložených výsledků vyhledávání si můžete objednat zasílání týdenního výpisu nově zveřejněných nabídek, které odpovídají kritériím zadaným při vyhledávání. Pokud o tuto službu máte zájem, jděte na: Můj profil – Kurzy/Příležitosti v oblasti mobilit/Strategická partnerství – Uložené výsledky vyhledávání. Pod uloženými výsledky, u kterých si přejete dostávat upozornění, klikněte na políčko „Přeji si dostávat výpisy“. Uložit si můžete výsledky jakéhokoli vyhledávání, které provedete v katalogu kurzů/v sekci příležitostí v oblasti mobilit/v sekci strategických partnerství.

Jak mohu ohodnotit prezenční kurz (tj. kurz, na kterém jsou účastníci fyzicky přítomni)?

Rating: 4/5

Účastníci kurzu mohou využít tlačítko pro hodnocení v dolní části stránky každého kurzu. Komentář můžete napsat pouze v případě, že jste zaregistrováni a také přihlášeni, a aktivitu musíte nejprve ohodnotit (pomocí hvězdiček). Komentář by měl být informativní a měl by popisovat, jak se vám kurz líbil, v čem byl přínosný a co by v něm bylo možné zlepšit. Není vhodné psát komentáře příliš krátké (pouze o jednom řádku). Zveřejněné hodnocení se musí týkat pouze daného programu. Tento nástroj má sloužit pouze pro hodnocení zkušeností z kurzu, kam můžete zahrnout také komunikaci s jeho poskytovatelem.

Mám s organizátorem nějakého kurzu špatnou zkušenost (kurz neodpovídal popisu, poskytovatel neodpovídal na e-maily nebo poté, co jsem si zakoupil/a letenky kurz zrušil). Jak mám postupovat?

Rating: 4/5

Organizátoři kurzů jsou nezávislými organizacemi, a žádný oficiální postup pro podávání stížností tedy neexistuje. My je ovšem sledujeme v rámci kontroly toho, jak je katalog používán.

V prvním kroku se můžete s žádostí o vysvětlení situace obrátit na svou Národní agenturu pro Erasmus+, která vám sdělí, zda v dané věci může něco udělat. Následně můžete také oficiálně napsat e-mail organizátorovi kurzu, problém mu popsat, a dokonce požádat o kompenzaci, pokud máte pocit, že na ni máte nárok. Kurz, který organizátor nabídl, byste také měli ohodnotit v nástroji pro mobilitu v rámci programu Erasmus+ a jasně popsat problémy a důvod, proč kurz nenaplnil vaše očekávání, tak aby se z vaší zkušenosti mohly poučit jiné školy.

Kurz, který mě zajímá, se v příštím měsíci koná třikrát, ale já ve výsledcích vyhledávání vidím pouze jeden termín. Proč?

Rating: 4/5

Ve výsledcích vyhledávání se kurzy zobrazují pouze ve frekvenci jednou za měsíc. Pokud se kurz za měsíc koná vícekrát, zobrazuje se nejbližší termín a ostatní jsou pouze uvedeny. Všechny nadcházející termíny si lze prohlédnout na stránkách samotného kurzu.

Co znamená hodnocení, které se objevuje u organizátorů kurzu?

Rating: 4/5

Jedná se o průměr hodnocení, které poskytovatel/organizátor kurzů obdržel. Jednotlivá hodnocení jsou dostupná na stránkách dotčeného poskytovatele/organizátora, a to v záložce „Hodnocení“.

Možnosti a žádosti o finanční podporu v programu Erasmus+˅

Jak učitel či škola zjistí, že určitý kurz či jiný program lze zařadit do žádosti o grant programu Erasmus+?

Rating: 4/5

V současné době neexistuje žádné předběžné přijímání kurzů či jiného programů. Žádáme školy, aby při výběru kurzů či plánování dalších aktivit nabídky kriticky zhodnotily. Zároveň vezměte na vědomí, že vyberete-li si škola kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo nabídku strategického partnerství z databáze, nemá automaticky zaručeno přidělení grantu v programu Erasmus+. Do žádosti o grant programu Erasmus+ lze zařadit kurzy, příležitosti v oblasti mobilit či strategická partnerství neuvedené v databázi.

Kde zjistím podrobnější informace o finanční podpoře v rámci programu Erasmus+?

Rating: 4/5

Chcete-li zjistit více o grantech v programu Erasmus+, podmínkách a termínech podání žádostí, navštivte prosím webové stránky programu Erasmus+ a přečtěte si informace uvedené v nejnovější Příručce k programu. S žádostí o podrobnější informace se můžete také obrátit na svoji národní agenturu.

Můžete mé škole pomoci s vyplněním žádosti o grant v programu Erasmus+?

Rating: 4/5

School Education Gateway bohužel tuto formu pomoci nabídnout nemůže. Obraťte se prosím na svoji národní agenturu a zjistěte, jak vám mohou pomoci zde.

Může pro vás být užitečné projít si databázi schválených projetků Erasmus+, kde najdete rady a nápady pro vyplnění vlastní žádosti.

Teacher Academy˅

Co je to Teacher Academy na portálu School Education Gateway?

Rating: 4/5

Teacher Academy je centrálním místem, odkud máte přístup k aktivitám zaměřeným na profesní rozvoj. Najdete zde mimo jiné:

 1. Online kurzy zdarma vytvořené přímo pro School Education Gateway. Program online kurzů Teacher Academy má podporu pedagogického kolegia.
 2. Velmi oblíbené prezenční kury, díky kterým se některým evropským učitelům již podařilo uspokojit potřeby v oblasti dalšího vzdělávání. Náklady na kurzy lze hradit z grantů programu Erasmus+ (Klíčová akce 1: Projekty mobilit pro pedagogické pracovníky škol).
 3. Webináře: zapojte se do rozsahem optimálních vzdělávacích akcí nejen k tématům, které měsíčně stanovuje School Education Gateway.
 4. Nejrůznější výukové materiály vytvořené institucemi EU a v rámci projektů financovaných EU.

Internetové i prezenční kurzy jsou zařazeny do katalogu kurzů programu Erasmus+.

Může internetový kurz do katalogu kurzů přidat kdokoli z uživatelů?

Rating: 4/5

Online kurzy v Teacher Academy jsou organizovány centrálně na úrovni School Education Gateway. V současné době mohou nové online kurzy zveřejňovat pouze administrátoři School Education Gateway. Všichni uživatelé (poskytovatelé kurzů) mohou i nadále nabízet prezenční kurzy, a to obvyklým způsobem při dodržení všech pravidel a podmínek.

Co jsou webináře platformy School Education Gateway a jak se do nich mohu zapojit?

Rating: 5/5

Webináře se zaměřují na různá témata v oblasti školního vzdělávání, například na učení se jazykům, podnikatelské dovednosti, kreativnost, hodnocení apod. Webináře se konají v pravidelném rytmu a účastnit se jich může kdokoliv, kdo se zajímá o témata, jimž se věnují. Pokud se přihlásíte do seznamu adresátů pošty odesílané k webinářům, budete o nadcházejících webinářích pravidelně informováni. Více informací k jednotlivým webinářům lze nalézt na příslušných webových stránkách.

Jak mohu získat certifikát o účasti na webináři?

Rating: 0/5

Certifikát o účasti na webináři získáte tak, že nejprve vyplníte dotazník zpětné vazby, který je k dispozici na konci každého webináře. Po jeho vyplnění budete přesměrován/a na novou stránku, kde si můžete vygenerovat svůj certifikát o účasti. Musíte přitom být přihlášen/a na School Education Gateway. Certifikát si můžete stáhnout na svém profilu na School Education Gateway v menu „Webináře“

.
Online kurzy na webu Teacher Academy (MOOC)˅

Co je to MOOC? Jak se mohu zúčastnit a studovat v kurzu MOOC?

Rating: 4/5

Kurzy MOOC (Massive Open Online Courses – online kurzy otevřené velkému počtu účastníků) jsou kurzy, ke kterým mají všichni otevřený přístup prostřednictvím webu. Pokud kurzy MOOC neznáte, podívejte se na video. Chcete-li z účasti v kurzu MOOC získat maximum, podívejte se na úvodní kurz „Five Strategies for Learning Online“ [Pět strategií online učení], jímž můžete procházet vlastním tempem.

Kdo se může kurzu zúčastnit?

Rating: 4/5

Ačkoli jsou kurzy určeny učitelům z praxe a dalším pedagogickým odborníkům na školách, rádi v nich uvítáme kohokoli, kdo je zaregistrovaný na portálu School Education Gateway.

Jaký je poplatek za účast v kurzu?

Rating: 5/5

Všechny kurzy poskytované v Teacher Academy jsou pro všechny účastníky zcela zdarma! Jsou financovány Evropskou komisí jako součást platformy School Education Gateway.

Jak je účast v kurzu časově náročná?

Rating: 5/5

Jednotlivé kurzy se mezi sebou liší, ve většině kurzů však úspěšné absolvovaní modulu vyžaduje 3–4 hodiny práce týdně. Představa je taková, že každý den věnujete svému profesnímu rozvoji okolo 30 minut. Je však na vás, kolik času chcete prací v kurzu strávit.

Jak se mohu přihlásit do online kurzu v Teacher Academy?

Rating: 5/5

Chcete-li se zapsat do kurzu, musíte se nejprve zaregistrovat jako uživatel na platformě School Education Gateway. Pokud by to pro vás bylo složité, podívejte se na tento návod. Jakmile si vytvoříte vlastní účet, přejděte na Teacher Academy a podívejte se, jaké online kurzy jsou v nabídce. Vyberte si kurz, přejděte na jeho stránku a poté klikněte vpravo na stránce na tlačítko „Zapsat se do kurzu“. Pokud tlačítko pro zapsání/přihlášení nevidíte, zkontrolujte, zda jste přihlášen/a.

Jaký typ zařízení nebo softwaru pro úspěšnou účast potřebuji?

Rating: 5/5

Pro účast v kurzu nepotřebujete nic víc, než spolehlivé internetové připojení a nejnovější verzi hlavních internetových prohlížečů.

Online kurzy v Teacher Academy se nejlépe zobrazují pomocí prohlížečů Chrome nebo Firefox, jsou však certifikovány také pro Explorer, Windows Edge a Safari.

V některých kurzech budeme nabízet webináře, což jsou online semináře v délce jedné hodiny realizované pomocí nástrojů Adobe Connect. Některé systémy mohou požadovat, abyste si pro tyto nástroje stáhli nepříliš velký softwarový program. Pro tyto webináře nepotřebujete webkameru ani mikrofon.

Je nutné používat během kurzu sociální sítě?

Rating: 4/5

Nutné to není, ale pokud se budete během online kurzu Teacher Academy na sociálních sítích pohybovat, bude to pro vás zábavnější! Přidáte-li se ke skupinám z kurzů na Facebooku a budete sledovat diskuse označené hashtagy na Twitteru, seznámíte se s podobně smýšlejícími účastníky, můžete si vyměňovat užitečné materiály a informace a sdílet nápady a názory na kurz. Neměli byste také zapomenout na fóra kurzu, kde můžete pokládat dotazy týkající se kurzu a my vám na ně odpovíme.

Obdržím za účast v kurzu digitální certifikát?

Rating: 4/5

Po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží účastníci digitální certifikát a digitální „badge“ (odznak) kurzu. Více informací o certifikátech za konkrétní kurz najdete v sekci často pokládaných dotazů u kurzu, kterého se chcete zúčastnit.

Co je to digitální badge (eBadge)?

Rating: 3/5

Digitální badge je uznávaným indikátorem, který ukazuje, že jste získali určitou dovednost či znalost nebo splnili určitý úkol. Můžete je používat, abyste sdělili, že jste splnili úkoly a prostudovali všechna témata v modulu. Badge můžete mít na svém profilu nebo si je můžete importovat do Badgr Backpack. Badgr Backpack je místem, kde můžete shromažďovat všechny digitální badge od poskytovatelů nejrůznějších kurzů a školení. Odkaz na něj pak můžete poskytnout potenciálním zaměstnavatelům, kteří si zde udělají jasnou představu, čeho jste dosáhli. Více informací najdete zde: openbadges.org

Je obsah kurzů Teacher Academy dostupný i po jejich skončení?

Rating: 4/5

Do kurzu má po jeho skončení neomezený přístup každý, kdo se chce seznámit s jeho obsahem a hledá způsoby, jak zlepšit vlastní pedagogickou činnost. Vezměte však, prosím, na vědomí, že po oficiálním termínu konání již kurz není moderován a není možné získat certifikát.

Může mi být účast v kurzu Teacher Academy formálně uznána?

Rating: 4/5

Většinou certifikáty prozatím uznávány nejsou, s ministerstvy a univerzitami však jednáme a snažíme se zajistit, aby učitelům bylo absolvování kurzů po zásluze uznáno. Zde se lze o akreditaci ve vaší zemi a regionu dozvědět více.

Co jsou redakční rady?

Rating: 3/5

Redakční rady zajišťují, že část vynikající práce, která v kurzu vznikla, bude redigována a publikována, čímž se dostane uznání autorům a zároveň se tak napomůže tomu, aby z vytvořených kvalitních výstupů těžilo širší publikum. Podívejte se na příklad výsledků redakce zde.

Redakční rada sestává z malé skupinky účastníků, kteří v průběhu kurzu prokázali to, že usilovně a kvalitně pracují. Úkolem rady je redigovat a hodnotit uživatelské výstupy z kurzu, které se považují za hodné pozornosti, aby bylo možné provést výběr prací, které projdou odbornou redakcí, budou přeloženy a posléze publikovány na platformě School Education Gateway.

Jak mohu dosáhnout toho, aby byla moje práce, která v kurzu vznikla, zredigována a publikována?

Rating: 0/5

Především musíte kurz dokončit a předložit vynikající práci. K navržení své práce k publikaci můžete využít formulář, který účastníci obdrží na konci kurzu. Obvykle jej najdete ve finálním modulu nebo v některém z posledních e-mailů souvisejících s kurzem.

Pro organizátory kurzů˅

Kdo může nabídku zveřejnit?

Rating: 4/5

Na portálu School Education Gateway může kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo žádost o strategické partnerství zveřejnit kdokoli. Pro zveřejnění informace je pouze nutné, aby měl její autor osobní přihlašovací účet propojený s konkrétní organizací, přičemž každá organizace musí mít účastnický identifikační kód (PIC). Jakmile si uživatel účet zřídí, může začít zveřejňovat informace v jakékoli sekci. Vkladatele žádáme o dodržování pravidel a podmínek portálu School Education Gateway.

Mohu zveřejnit nabídku, která se netýká školního vzdělávání?

Rating: 4/5

Portál School Education Gateway je zaměřen na evropskou komunitu škol. Jelikož chceme, aby měl portál pro komunitu význam, nedoporučujeme zveřejňovat nabídky týkající se jiných oblastí (vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých), pokud také nějakým způsobem se školním vzděláváním nesouvisí.

Jak mohu zveřejnit nabídku v katalogu kurzů/v sekci příležitostí v oblasti mobilit/v sekci strategických partnerství?

Rating: 4/5

Vše je podrobně vysvětleno v Návodu: nástroje programu Erasmus+, který je k dispozici ve 23 jazycích.

Chci nabídnout kurz, který se koná opakovaně v několika termínech. Mám ho zveřenit v katalogu kurzů vícekrát?

Rating: 4/5

Pořádáte-li stejný kurz opakovaně, vytvoříte ho v katalogu kurzů pouze jednou. Další data můžete přidat pomocí možnosti „více setkání“. Pokyny najdete v Návodu: nástroje programu Erasmus+ (str.17).

Může se kurz v různých termínech uskutečnit na jiných místech?

Rating: 4/5

V současné době můžete pro různé termíny téhož kurzu zadat pouze jednu lokaci. Pořádáte-li kurz v různých termínech na jiných místech, doporučujeme vložit dva samostatné kurzy. Podívejte se na následující příklad:

 • Kurz ABC v Itálii
  • 1. termín konání
  • 2. termín konání
  • 3. termín konání
 • Kurz ABC v Polsku
  • 1. termín konání
  • 2. termín konání
  • 3. termín konání

Před nějakou dobou jsem zveřejnil/a informace o kurzu, nyní ho ale v katalogu kurzů nemohu najít? Proč tomu tak je?

Rating: 4/5

Doba, kdy se kurz v katalogu zobrazuje, je dána termínem jeho zahájení/ukončení. Jakmile kurz skončí, nelze ho již v katalogu kurzů najít. Pokud váš kurz ještě neproběhl, a přesto se vám ho nedaří nalézt, doporučujeme ověřit, zda jste datum jeho začátku a konce uvedli správně. Vezměte prosím na vědomí, že kurzy se zobrazují automaticky v chronologickém pořadí, nejbližší kurzy jsou na seznamu jako první. Znamená to tedy, že na čím pozdější datum je váš kurz naplánován, tím níže na seznamu bude.

Jak mohou přidat online kurz do katalogu kurzů?

Rating: 4/5

V současné době mohou externí poskytovatelé přidávat do katalogu pouze prezenční kurzy. Internetové kurzy, které nyní v katalogu najdete, mohou nabízet výhradně členové týmu School Education Gateway a spolupracující odborníci.

Mohu odstranit nabídku, kterou jsem sám/sama vložil/a?

Rating: 3/5

Pokud vaši nabídku dosud nikdo neohodnotil a neokomentoval, můžete ji sami kdykoli odstranit. Provedete to přes svůj profil v admin panelu pro své položky (např. v sekci „Kurzy“ a „Moje kurzy“). Vyhledejte položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na odkaz „Odstranit“ pod ní.