Úvod

Portál School Education Gateway, který je k dispozici ve 23 jazycích, představuje vstupní místo pro učitele, vedení škol, politiky, odborníky a další zainteresované zájemce z oblasti školního vzdělávání. Zaregistrujte se ještě dnes a zajistěte si aktuální informace o evropské politice a programech pro školy!

 • Nejnovější: Aktuální pohled na evropskou politiku a praxi na školách: krátké aktuality, kalendář akcí a soubor osvědčených postupů z evropských projektů a škol.
 • Názory: Váš zdroj informací o názorech evropských odborníků a nápadech ve školním vzdělávání, o kterých se dočtete v článcích a rozhovorech. Můžete se také zúčastnit pravidelných krátkých průzkumů mínění na velmi zajímavá témata a nechat zaznít svůj hlas!
 • Zdroje materiálů: Publikace s aktuálními informacemi, připravené návody a výukové materiály z Evropy pro vaši výuku! Zjistěte také, jak může Evropský balíček pro školy pomoci vaší škole podpořit inkluzivní výuku nebo řešit problém předčasného ukončování docházky. Mezi dalšími aktuálními zdroji materiálů najdete např. osvědčené postupy nebo příručky pro podnikatelské vzdělávání.
 • Tematické stránky: Prozkoumejte obsah rozdělený podle devíti klíčových priorit EU pro školní vzdělávání:
 • Teacher Academy: Teacher Academy dává učitelům možnost seznámit se s celou řadu vzdělávacích příležitostí a zdrojů materiálů pro výuku. Obsahuje centrální katalog kurzů s informacemi o rozšiřujících prezenčních kurzech, které nabízejí nezávislí poskytovatelé, a online kurzech zdarma vytvořených přímo pro School Education Gateway a dále výběr výukových materiálů, které vytvořili eTwinningoví učitelé, pracovníci institucí EU nebo vznikly v rámci jiných projektů financovaných EU.

 • Možnosti v programu Erasmus+: Školy z celé Evropy mohou využít granty poskytované Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+, z nichž mohou hradit mimo jiné účast na kurzech či výukových pobytech zaměřených na profesní rozvoj nebo účast v projektových partnerstvích. Seznamte se se třemi nástroji, které School Education Gateway nabízí školám pro přípravu žádostí o grant v programu Erasmus+!
 • Evropský soubor nástrojů pro školy - Tento soubor nástrojů propaguje „celostní přístup“, aby se zlepšilo sociální začleňování a zabránilo se předčasným odchodům ze vzdělávání. Může pomoci ředitelům škol, učitelům a dalším osobám identifikovat potřeby v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a hledat vhodná řešení. Tento soubor nástrojů shromažďuje doklady, dokumenty a osvědčené postupy založené na spolupráci ve školách a jejich okolí, jež lze použít v různém kontextu.

Síť School Education Gateway je financována z Erasmus+, evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Pro generální ředitelsví pro vzdělávání a kulturu Evropské komise ji spravuje organizace European Schoolnet, což je mezinárodní partnerství 31 evropských ministerstev školství, které připravuje vzdělávací programy pro školy, učitele a žáky z celé Evropy. School Education Gateway je napojena na eTwinning, komunitu evropských škol.

Zpravodaj

Zpravodaj portálu School Education Gateway vychází čtyřikrát ročně v anglickém jazyce. K odběru zpravodaje se přihlaste zde.

Zde si můžete přečíst předchozí čísla zpravodaje.

Propagační balíček School Education Gateway

Promo balíčky v českém jazyce si můžete stáhnout zde (.ZIP, ~27 MB).

Většina materiálů je přeložena do 23 jazyků. Pokud si je chcete stáhnout v jiném jazyce, vyberte daný jazyk v menu vpravo nahoře a sjeďte dolů do sekce s promo balíčky.

Některé materiály jsou k dispozici pouze v angličtině. V takových případech si můžete soubory v původní podobě stáhnout zde (.ZIP, ~39 MB).

Jak používat platformu School Education Gateway

Témata

Obsah webových stránek (aktuality, osvědčené postupy, články odborníků, publikace atd.) je tematicky rozdělen, což usnadňuje vyhledávání podle zájmu. Témata jsou také propojena s prioritními oblastmi školské politiky Evropské komise. Vyhledávat podle témat můžete na stránce pro vyhledávání, kde si vyberete oblast svého zájmu.

Výuka a studium Typy vzdělávání a skupiny studentů Správa školy Kompetence
 • Hodnocení
 • Docházka
 • Vedení třídy
 • Kulturní různorodost
 • Vzdělávací plán
 • Digitální nástroje
 • Studijní prostředí
 • Mobilita
 • Pedagogika

Témata měsíce

Každý měsíc se na portálu School Education Gateway zaměříme na určité téma. Minulá a nadcházející témata lze zjistit zde:

Měsíční témata roku 2020 Měsíční témata roku 2019
Leden Problematika předčasného ukončování školní docházky Aktivní občanství
Únor

Umělá inteligence

Jak řešit šikanu
Březen

Kariéra a mobilita učitelů

Personalizované učení
Duben Formativní hodnocení Speciální vzdělávací potřeby
Květen Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Hry ve školách
Červen

Střední odborné vzdělávání a příprava na povolání

Životní prostředí a náš svět
Červenec Vzdělávání a péče v raném věku Rodiče
Srpen

Zajišťování kvality: evaluace na podporu rozvoje školy

Učitelské začátky
Září Translanguaging Mnohojazyčné třídy
Říjen

Tvořivost a projektové učení

Učební prostory
Listopad

Mezikulturní učení

Bádání o školním vzdělávání
Prosinec Mobilita studentů Vesnické školy a školy v pohraničí 

Materiály od uživatelů

Máte nějaké zajímavé materiály, které byste rádi zveřejnili na portálu School Education Gateway? Pošlete nám je prostřednictvím tohoto online formuláře. Před odesláním se prosím seznamte s typy našich materiálů a tématy pro každý měsíc. Chcete-li doporučit materiály pro konkrétní téma měsíce, zašlete je prosím s tříměsíčním předstihem. Omlouváme se, všechny zaslané materiály publikovat nemůžeme, redakční tým se ale návrhy bude zabývat a zasilatele informuje, zda je zveřejní. Vyhrazujeme si také právo materiály před zveřejněním upravit.

Pokud chcete položit obecnou otázku nebo vznést žádost, použijte prosím běžný kontaktní formulář.

30 let existence programu Erasmus+: Chcete se podělit o své zkušenosti s programem Erasmus+? Sdělte nám svůj příběh zde.