Úvod

School Education Gateway, která existuje ve 29 jazycích, je online platformou pro učitele, ředitele škol, badatele a další odborníky působící na poli školního vzdělávání, a to včetně vzdělávání a péče v raném věku a odborného vzdělávání a přípravy. Zaregistrujte se ještě dnes a zajistěte si aktuální informace o evropské politice a opatřeních pro školy!

Čtyři dobré důvody, proč naši platformu využívat

Platforma School Education Gateway je všem uživatelům k dispozici zdarma. Nabízí přitom:

  • PŘEHLED A INFORMACE – každý týden se na ní objevuje nový obsah, například komentáře odborníků, zprávy, rozhovory, aktuální publikace či příklady postupů, jež lze uplatnit v praxi.
  • ZDROJE A MATERIÁLY – například zprávy o nejnovějších výsledcích bádání, výukové materiály, jež vznikly v rámci evropských projektů, vzdělávací kurzy a European Toolkit for Schools [Evropský soubor nástrojů pro školy] s materiály k předcházení předčasnému ukončování školní docházky a nástrojem pro sebehodnocení, který vám pomůže navrhnout pro svou školu vlastní opatření.
  • OSOBNÍ ROZVOJ – prostřednictvím Teacher Academy, jež zdarma nabízí online kurzy, které vytvářejí naši interní odborníci, a také webináře a výukové materiály.
  • PŘEHLED MOŽNOSTÍ, JAK ZÍSKAT FINANCE – využitím příležitostí v rámci programu Erasmus+, přičemž informace o nich lze získat ze tří praktických nástrojů (katalogu kurzů, adresáře příležitostí k mobilitě a vyhledávání strategických partnerství), jež školám pomáhají zpracovat žádosti o podporu z programu Erasmus+.


Propojení politiky a praxe

Naše platforma podporuje politické priority týkající se škol a přetrvávajících výzev ve školním vzdělávání definované Evropskou komisí. Obsah je indexován pomocí různých klíčových slov, která vám pomáhají najít zdroje, jež jsou relevantní z hlediska toho, co vás zajímá. Hledání pomocí klíčových slov a/nebo typu obsahu je k dispozici na stránce vyhledávání, kde si lze snadno vybrat klíčová slova a/nebo typy obsahu, jež chcete najít.

Seznamte se také s našimi tématy měsíce a prozkoumejte je prostřednictvím tematických stránek.


Další informace

Jak fungují School Education Gateway a eTwinning:

Propagační balíček:

Propagační balíček si v češtině můžete stáhnout zde (.ZIP, cca 27 MB). Většina materiálů je přeložena do 23 jazyků. Pokud si některý z nich chcete v určitém jazyce stáhnout, vyberte daný jazyk v menu vpravo nahoře a sjeďte dolů do sekce s propagačními balíčky. Některé materiály jsou k dispozici pouze v angličtině. V takových případech si můžete soubory v původní podobě stáhnout zde (.ZIP, cca 39 MB).


Platforma School Education Gateway je iniciativou Evropské unie. Je financována z evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+. Řídí ji Evropská komise, která ji realizuje prostřednictvím své Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Jménem Evropské unie tuto platformu provozuje organizace European Schoolnet, jež je mezinárodním partnerstvím evropských ministerstev školství a jejímž úkolem je rozvoj v oblasti učení pro potřeby škol, učitelů a žáků v celé Evropě. School Education Gateway je spojena se společenstvím evropských škol eTwinning.