Education Talks: Учебни пространства, проектирани съвместно

Учителите, учениците и другите заинтересовани страни по отношение на образованието могат да помогнат за адаптирането на учебната им среда или дори да изготвят неин дизайн от нулата. Карън Кьонингс, доцент в университета в Маастрихт, разговаря с нас за участието в дизайна на училището, за информационното моделиране на сгради и за други теми.

Какъв трябва да бъде процесът на дизайн на училищната среда?

Няма една единствена рецепта за това как трябва да изглеждат училищата. Най-важното е училището да започне вътрешна дискусия за педагогиката и образователната визия и въз онова на поставените образователни цели да види как подредбата на местата за седене съответства на тази педагогика и как могат да бъдат подкрепени неговите идеали за обучение.

Можете ли да дадете някои примери за архитектура, която съответства на образователната визия?

В Холандия, училището De Werkplaats, близо до Утрехт, наскоро построи съвсем нова гимназия, и същото важи за училището UCL Academy в Лондон, което също вдигна напълно нова сграда за своите ученици и учители. И двете сгради са съобразени с образователната визия и с педагогиката, която представлява предимно проектна работа по автентични задачи в малки групи ученици, подкрепяни от учителите. Така че ако искате да работите по повече проекти, да използвате групова работа, а също самообучение и електронно обучение, се нуждаете от пространство, различно от традиционните класни стаи.

Как могат училищата да приспособят съществуващите пространства?

Разбира се би било идеално, ако можете да построите съвсем нова среда, защото това дава възможност всичките ви предпочитания да бъдат включени. Но това естествено е възможно само в малцина от случаите, така че много по-често училищата ще приспособят съществуващия училищен дизайн, своето физическо пространство. Също така в този процес е важно да се включат различни заинтересовани страни и да се види дали искаме да извършваме групова работа, и ако настоящата мебелировка не е в полза на това, ще трябва да потърсим друга мебелировка или да подредим мебелите по-различен начин в нашите класни стаи. Също така пространството може да бъде малко по-голямо. Ако училището смята, че класните стаи са твърде малки, твърде ограничени, за да се занимаваме с педагогиката, която искаме, евентуално можете да премахнете стената между помещенията.

Как се използват визуални инструменти при участието в дизайна на училището?

Тъй като всеки си има опит и знания, които внася в процеса, е важно да визуализираме това, за което говорим, така че да се опитаме да създадем общ ментален модел, споделена идея за това как ще изглежда училищната сграда. И можем да помислим за различни инструменти. Това могат да бъдат просто обикновени рисунки. По-късно процесът може и трябва да стане по-сложен - можем да използваме софтуерни програми като информационно моделиране на сгради (BIM), които дават възможност на архитектите да визуализират как изглежда сградата.

Кой трябва да участва в процеса?

И двете училища, които току-що споменах, UCL Academy в Лондон и De Werkplaats в Билтховън, Холандия, включиха различните заинтересовани страни, учителите, учениците и ръководителите, а също и архитектите, във фазата на дизайн и видяха от опит, че този процес си е предизвикателство, защото всички имат уникална гледна точка.

В скорошно проучване ние също така помолихме тези заинтересовани страни да обмислят в интердисциплинарни екипи как този процес може да бъде приложен най-добре, т.е. как да участваме в дизайна на училищната сграда. И имахме четири групи, и във всяка група по един архитект, един учител, един ученик и един образователен дизайнер. Това доведе до този интердисциплинарен модел за участие в дизайна на училищната сграда, който показва, че в разните фази на процеса на дизайн на вашата сграда имате различни участници, т.е. различните заинтересовани страни, и всички те имат специфична роля във всяка фаза.

Така например при разработването на педагогиката и образователната ви визия, архитектът ще бъде от по-малко значение, когато мислите как ще изглежда пространството, архитектите са по-доминантен фактор, а в процеса на изпълнение тяхната значимост отново е по-малка. Това е динамичен процес и този модел може да бъде инструмент, с който да се упражнявате да планирате и наблюдавате процеса.