Учители и училищни ръководители

В Европа има над 5 милиона учители. Знанията, уменията и нагласите на всеки един от тях са от огромно значение, като качеството на преподаване оказва директно влияние върху постиженията на учащите. Същевременно изискванията към учителите се променят и стават все повече, което означава, че учителите се нуждаят от подкрепа, за да развиват непрекъснато своите знания и умения. Ето защо е изключително важно да получават висококачествено професионално развитие, като се започне от първоначалната подготовка, през подкрепата за начинаещите учители и се стигне до възможност за непрекъснато професионално развитие през цялата им кариера.

Лидерството играе важна роля за създаване на условия за успех на всички нива на системите за образование и обучение. Училищните ръководители – което не означава само директорите - имат ключова роля за изграждането на ефективни връзки между училищата, различните нива на образование и обучение, семействата, професионалния свят и местната общност, като общата цел е да се подобрят постиженията на учениците.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание