Езиково обучение

Насърчаването на преподаването и изучаването на езици е от съществено значение, за да се гарантира, че европейските граждани могат да се придвижват, да работят и да учат свободно в Европа. Това ще подпомогне растежа и заетостта и ще допринесе за взаимното разбиране на другите страни и култури. Също така е важно да се гарантира, че езиковите дефицити не са пречка за участие в обществото. Ролята на Европейската комисия е да координира усилията на националните правителства да преследват целите на стратегическата рамка за езици и да осигурява подкрепа чрез дейностите по Еразъм+.

Европейският езиков знак поощрява и награждава новаторските практики в областта на преподаването и изучаването на езици на всеки етап от обучението и образованието. Отличените с Европейски езиков знак проекти са допринесли значително за насърчаването на новаторството в областта на преподаването и изучаването на езици в цяла Европа.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. Порталът за езикова политика на Съвета на Европа също предлага множество ресурси, свързани с темата. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание