Обучение по предприемачество

Предприемачеството като компетенция представлява способността да разпознаваме възможностите и да се възползваме от тях, както и да планираме и управляваме творчески процеси с културна, социална или финансова стойност.

То изисква познаване на ситуациите и възможностите, подходи за планиране и управление, етични принципи и самосъзнание.

То включва умения за творчество (въображение, критичен анализ, решаване на проблеми), комуникация, мобилизиране на ресурси (хора и неща) и за справяне с несигурността, неяснотата и риска.

Предприемаческото мислене също така включва нагласи за лична ефективност, мотивация и постоянство и ценене на чуждите идеи.

За да може обучението по предприемачество ефективно да развива компетенциите на учащите, капацитетът на училищата за създаване на подкрепяща и стимулираща учебна среда е точно толкова важен, колкото личностовите компетенции и мотивацията на преподавателите.

Обучението по предприемачество не може да се случва в изолирана от външния свят училищна обстановка. То изисква работа в партньорство с външни организации, за да се предоставят различни видове обучение.

В този раздел ще намерите статии и други материали по темата. Прочетете повече по тази тема в сайта на Европейската комисия. За да разгледате други теми, използвайте менюто в горната част на страницата.

Най-ново съдържание